Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Treponema pallidum, hemagglutinaatio, aivo-selkäydinnesteestä

3263 Li-TPHA

Osatutkimukset

Li-KardAb, S -KardAb, S -TPHA ja -TPHAInd

Tiedustelut

Erityisanalytiikka serologian laboratorio 040 6356378.

Indikaatiot

Neurosyfiliksen diagnostiikka.

Esivalmistelu

Serologian ja immunologian lähete http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/serologia.pdf

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

0,5 ml likvoria.

Näytteen säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämpötilassa.

Menetelmä

Passiiviseen hemagglutinaatioon perustuva Treponema pallidumin eli kuppaspirokeetan vasta-ainetesti. Akkreditoitu tutkimus.

Yleistä

Syfiliksen eli kuppataudin aiheuttaa Treponema pallidum-spirokeettabakteeri, joka on herkkä mm. penisilliinille ja doksisykliinille. Syfiliksen mikrobiologinen laboratoriodiagnostiikka suoritetaan vasta-ainetesteillä. Entsyymi-immunologista T.pallidum -vasta-ainetestiä (S-TrpaAb) käytetään seulontatestinä. Positiiviset löydökset varmistetaan S-TPHA-tutkimuksella. Lisäksi tehdään S-KardAb-tutkimus hoidon seurantaa varten. S-KardAb tutkimusta käytetään hoidon seurantatutkimuksena: S-KardAb-tiitteri laskee muutaman kk kuluessa Syfilisinfektion selvittelyssä tehdään S-TrpaAb-tutkimus. Huom! Syfiliksen alussa S-TPHA voi olla negatiivinen, mutta se muuttuu yleensä positiiviseksi n. 4 viikon kuluttua tartunnasta. Siksi n. 1 kk kuluttua otettu seurantanäyte on usein tarpeen löydöksen varmentamiseksi. Aivoissa olevaa syfilistä (neurosyfilis) epäiltäessä vasta-ainemääritykset tehdään myös likvorista. Toistaiseksi TrpaAb-määrityksen soveltuvuus likvorinäytteiden tutkimiseen on selvitetty puutteellisesti, joten likvorista tehdään Li-KardAb entiseen tapaan.

Viitearvot

kaikki alle 4 tiitteri

Tulkinta

Likvorin TPHA on syytä tutkia niissä tapauksissa, joissa epäillään nimenomaan neurosyfilistä. Intratekaalisen vasta-ainetuotannon arvioimiseksi tarvitaan tuore seeruminäyte. Nordlab:n Weblabin kautta tilattuun Li-TPHA-pyyntöön sisältyy aina automaattisesti myös Li-KardAb, S-TPHA sekä S-KardAb-tutkimuspyynnöt. Tutkimukset veloitetaan erillisinä.

Likvorin TPHA voi olla positiivinen ilmankin neurosyfilistä, jos seerumin TPHA- titteri on erityisen korkea. Tuore määritystulos seerumin TPHA- titteristä tarvitaan siten positiivisen likvorin tuloksen arviointia varten. Likvorissa tavataan normaalisti 1:200-1:600 osa seerumissa vallitsevasta TPHA-titteristä, mikä kuvastaa pääosin IgG-luokan vasta-aineita. Veri-aivoesteen vauriotapauksesa likvorin TPHA voi kohota samassa suhteessa kuin seerumin vasta-aineita pääsee likvoriin. Tämän kontrollointiin suoritetaan tarvittaessa seerumin ja likvorin totaali IgG- tasojen määritykset, silloin tulos lausutaan intratekaalisen TPHA-aktiivisen vasta-aineen indeksinä, minkä viitearvo on alle 2.0. Tätä suurempi lukema kertoo intratekaalisesta vasta-ainetuotannosta Treponema pallidum bakteeria kohtaan. Tämä vasta-ainetuotanto voi jäädä päälle useiden vuosienkin ajaksi neurosyfiliksen hoidon jälkeen, eikä siten ole merkki hoidon epäonnistumisesta.

Li-KardAb on positiivisena käytännöllisesti katsoen varma näyttö aktiivisesta neurosyfiliksestä, mutta negatiivinen Li-KardAb ei sulje pois neurosyfilistä. Li-FTAAbs voi joskus olla hyödyksi, sillä se löytää TPHA- testiä herkemmin IgM- luokan syfilisvasta-aineen.

Vastaukseen liitetään lausunto.

TULOKSET VALMIINA: 7-10 kuluessa. Kiireellisiä näytteitä voidaan tehdä joka arkipäivä virka-aikana. Pyyntö tulee tällöin soitaa laboratorioon. Tutkimuksesta veloitetaan tällöin kaksinkertainen hinta.

Päivitetty 22.01.2019 / VHM

Sivun alkuun