Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, verestä

2955 B -VRAbTu1

Tiedustelut

Verikeskus, puh. 040 6356324

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386

Indikaatiot

Tutkimus tehdään, kun veriryhmävasta-aineiden seulonta on positiivinen.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

NÄYTE: 2 x 10 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Punasoluagglutinaatio

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Veriryhmävasta-aineiden tunnistuksen tavoitteena on selvittää potilaalla olevat verensiirron kannalta merkittävät veriryhmävasta-aineet.

Jos veriryhmävasta-aineiden seulontakoe on positiivinen, löytynyt vasta-aine tunnistetaan. Vasta-ainetunnistuksen jälkeen voidaan verivalmiste valita siten, että vasta-aineen esiintyminen ei vaaranna verensiirtohoidon toteutusta.

Tulkinta

VASTAUS: Ilmoitetaan punasoluantigeeni (= veriryhmäantigeeni), jota vastaan vasta-aineita on todettu. Vastauksen yhteydessä annetaan myös ohje sopivasta verivalmisteesta.

Epäselvissä tapauksissa näyte lähetetään edelleen tutkittavaksi SPR:n Veripalvelun laboratorioon Helsinkiin.

Huomautuksia

Veriryhmävasta-aineiden seulonnan ja tunnistuksen tulokset ovat voimassa 5 vuorokautta näytteenotosta.

Elektiiviseen leikkaukseen tulevan potilaan veriryhmämääritys (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulonta (P-VrAb-O) tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua verensiirtoa. Näytteet näitä tutkimuksia varten tulee ottaa 3-5 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä. Tällöin vasta-aineiden seulonnassa mahdollisesti löytyvät vasta-aineet ehditään tunnistaa ja hankkia sopivat verivalmisteet. Vasta-aineiden tunnistus vie aikaa 1-3 arkipäivää.

Päivystyspotilaista otetaan näytteet veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten ensimmäisellä näytteenottokerralla, ja sopivuuskoenäyte (B-XVeri) otetaan seuraavalla näytteenottokerralla (esim. seuraavalla aamukierrolla). Jos potilaan veriryhmä on jo rekisterissä, otetaan näytteet vasta-aineiden seulontaa ja sopivuuskoetta varten ensimmäisellä näytteenottokerralla.

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun