Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Mykobakteeri, viljely

2812 -TbVi

Tiedustelut

Mikrobiologia/Mykobakt.lab. p. 040 6356311.

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

Tuberkuloosiepäily, muu mykobakteeri-infektionepäily.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje osoitteessa http://www.nordlab.fi/fi/node/220#myko

Suoritus

Mykobakteeriviljely ( -TbVi 2812) tutkimuspyynnöillä tehdään aina sekä värjäys- että viljelytutkimukset ja tarvittaessa (jos värjäys on positiivinen) myös Mycobacterium tuberculosis nukleenihappotutkimus.

Näyte

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Kaikki näytteet olisi pyrittävä toimittamaan mahdollisimman pian, mieluiten samana päivänä, laboratorioon. Jos tämä ei ole mahdollista, on näytteet säilytettävä jääkaapissa. Näytteistä tai lähetteistä tulee ehdottomasti löytyä näytteenlaatu ja näytteenottopäivä. Näytteiden lähetys: huoneenlämmössä, jos perillä 1 vrk kuluessa, muutoin kylmäkuljetuksena (+4C).

YSKÖS: Kunnon ysköstä, ei sylkeä, mieluiten aamuysköstä (2 - 5 ml) tiiviskorkkisessa purkissa (esim. lusikaton ulostenäytepurkki). Yskösnäytteet tulisi kerätä vähintään 3:na eri aamuina tuberkuloosibakteerin epäsäännöllisen erityksen takia. Näytteet voidaan toimittaa yhdellä kertaa laboratorioon.

LIKVORI:(1 - 2 ml) steriilissä putkessa

PLEURANESTE, BAL, BRONKUSHUUHDE, MAHAHUUHTELU: (5-20 ml) steriilissä putkessa.

KUDOSPALAT: (mielellään yli 1 mm paksuisia) steriilissä putkessa, jossa on muutama tippa steriiliä keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen ehkäisemiseksi.

VIRTSA: Aamuvirtsaa 10 - 50 ml. Vuorokausikeräystä ei suositella.

VERI- JA LUUYDINNÄYTE: Otetaan suoraan Mykobakteeriveriviljelypulloon, joka on tilattava etukäteen Mykobakteerilaboratoriosta. Kts. tarkemmin tutkimus B-TbEVi (4438).

ULOSTE: steriiliin, kierrekorkilliseen purkkiin.

SIVELYNÄYTTEET (TIKKUNÄYTTEET):lähetetään steriilissä, tiiviissä lasiputkessa, ei geeliputkessa. Tikkunäyte ei ole suositeltava vähäisen bakteerimäärän takia.

Menetelmä

VÄRJÄYS: Akridiinioranssivärjäys. Kaikista värjäyspositiivisista näytteistä tehdään Mycobacterium tuberculosis nukleenihappotutkimus, tuberkuloosi-diagnoosin nopeuttamiseksi.

VILJELY: Viljely tehdään nestemäisessä elatusaineessa herkällä automaattiseulontamenetelmällä. Sen lisäksi näyte viljellään kiinteälle elatusalustalle mahdollisten jatkotutkimusten nopeuttamiseksi.

MYKOBAKTEERILAJIMÄÄRITYS: Tehdään positiivisista viljelmistä geenitekniikalla.

HERKKYYSMÄÄRITYKSET: Kaikille uusille M. tuberculosis -löydöksille tehdään tarvittavat herkkyysmääritykset THL:n Mykobakteerilaboratoriossa. Keuhkoperäisille ei tuberkuloottisille mykobakteereille tehdään herkkyysmääritys vain erikseen pyytämällä. Muille kuin keuhkoperäisille ei tuberkulootisille mykobakteereille tehdään herkkyysmääritys automaattisesti.

Uusille M.tuberculosis kannoille tehdään lisäksi rifampisiiniresistenssigeenin osoitus (ns. rifampisiini pikaherkkyysmääritys) Nordlab:ssa

Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

Ma-Pe, kiireelliset värjäykset joka päivä.

Tulkinta

Positiivinen värjäystulos tarkoittaa, että näytteessä on runsaasti mykobakteeria. Negatiivinen värjäystulos ei pois sulje tuberkuloosin ja muun mykobakteeritaudin mahdollisuutta. Ysköksen positiivinen värjäystulos osoittaa, että potilas erittää runsaasti mykobakteeria ja on siten ympäristölleen tartunnanvaarallinen. Jos kyseessä on positiivinen värjäyslöydös, tutkitaan näyte M.tuberkulosis spesifisellä nukleenihappomäärityksellä suoraan alkuperäisestä näytteestä ja tulos ilmoitetaan hoitavalle lääkärille. Mycobacterium tuberculosis-viljelylöydös on aina merkittävä. Non-tuberkuloottisen mykobakteerin toistuva viljelylöydös voi olla merkitsevä ja tulee ratkaista kliinisin perustein. Äskettäinen antimikrobihoito voi johtaa väärään negatiiviseen viljelytulokseen.

Verrattuna perinteiseen rifampisiinin herkkyysmääritykseen rifampisiini pikaherkkyysmäärityksen herkkyys ja spesifiteetti ovat n.97-98%. Lopullinen rifampisiiniherkkyystulos saadaan THL:n perinteisen herkkyysmäärityksen jälkeen.

TULOKSET VALMIINA: Yskökset värjätään näytteen saapumispäivänä (arkipäivänä), jos näyte on laboratoriossa klo 13 mennessä. Muissa tapauksissa värjäysvastaus annetaan viimeistään seuravana arkipäivänä näytteen saapumisesta. Muissa kiireellisessä tapauksissa (eristystarpeen arvioimiseksi) oltava yhteydessä etukäteen mikrobiologian laboratorioon 040-6356306.

Positiiviset värjäystulokset ilmoitetaan välittömästi puhelimitse. Positiivinen viljelytulos saadaan yleensä 1-4 viikon kuluessa. Lopullinen negatiivinen tulos vastataan vasta 7 viikon kuluttua (ihonäytteiden viljelytulos 10 viikon kuluttua).

Huomautuksia

Värjäyksellä ei voida luotettavasti erottaa Mycobacterium tuberculosis-kompleksia atyyppisistä mykobakteereista.

Voimakkaasti normaaliflooran bakteereilla kontaminoituneesta näytteestä viljely voi epäonnistua laboratoriossa tehdystä näytteen dekontaminaatiosta huolimatta. Tällöin pyydämme uuden näytteen.

Päivitetty 11.12.2018 / LS

Sivun alkuun