Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen, plasmasta

2783 P -APTT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386, kemisti Hannele Ylipahkala: hannele.ylipahkalaatnordlab.fi / 040 6356303 ja vs. erikoislääkäri Mari Rehu: mari.rehuatnordlab.fi / 040 5686172

Indikaatiot

Synnynnäisten ja hankittujen hyytymistekijäpuutosten selvittely. Hepariinihoidon seuranta (tavallinen hepariini).

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näyte

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 1.8 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.2 ml 3.2% Na-sitraattia. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%. Näyte säilyy kokoverenä 8 tuntia huoneenlämmössä. Plasma erotellaan sentrifugoimalla 2500 x g 10 min. Plasma säilyy 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu plasmanäyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Hepariinia saavan potilaan plasma on eroteltava sentrifugoimalla tunnin sisällä näytteenotosta ja näyte on analysoitava 2 tunnin sisällä näytteenotosta. Tavallista hepariinia saavan potilaan hoito merkittävä putkeen.

LÄHETYS: Kokoverinäyte huoneenlämmössä mikäli perillä 6 tunnin sisällä näytteenotosta, muutoin plasma pakastettuna. Hepariinia saavan potilaan näytettä ei lähetetä OYS:iin.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaikatesti on veren sisäisen hyytymisjärjestelmän seulontatutkimus.

Viitearvot

kaikki 25 - 31 s

Tulkinta

APTT-tutkimus on hyytymishäiriöiden seulontatutkimuksena epäspesifi ja epäherkkä.

APTT-tutkimusta voidaan käyttää fraktioimattoman hepariinihoidon seurannassa. Pidentyneen APTT:n syy tulee selvittää. APTT:n pidentyminen voi johtua hepariinihoidosta, lupusantikoagulantin (LED) ja fibriinin/fibrinogeenin hajoamistuotteiden vaikutuksesta ja yksittäisen hyytymistekijän puutteesta tai vaikeasta vajauksesta (hemofilia tai von Willebrandin tauti). APTT ei ole välttämättä pidentynyt lievässä hemofiliassa.

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun