Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen, plasmasta

2783 P -APTT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386, kemisti Hannele Ylipahkala: hannele.ylipahkalaatnordlab.fi / 040 6356303 ja vs. erikoislääkäri Mari Rehu: mari.rehuatnordlab.fi / 040 5686172

Indikaatiot

Synnynnäisten ja hankittujen hyytymistekijäpuutosten selvittely. Hepariinihoidon seuranta (tavallinen hepariini).

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näyte

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 1.8 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.2 ml 3.2% Na-sitraattia. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%. Näyte säilyy kokoverenä 8 tuntia huoneenlämmössä. Plasma erotellaan sentrifugoimalla 2500 x g 10 min. Plasma säilyy 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu plasmanäyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Fraktioimatonta (tavallista) hepariinia saavan potilaan plasma on eroteltava sentrifugoimalla tunnin sisällä näytteenotosta ja näyte on analysoitava 4 tunnin sisällä näytteenotosta. Fraktioimatonta hepariinia saavan potilaan hoito merkittävä putkeen.

LÄHETYS: Kokoverinäyte huoneenlämmössä mikäli perillä 6 tunnin sisällä näytteenotosta, muutoin plasma pakastettuna. Hepariinia saavan potilaan näytettä ei lähetetä OYS:iin.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaikatesti on veren sisäisen hyytymisjärjestelmän seulontatutkimus.

Viitearvot

kaikki 25 - 31 s

Tulkinta

APTT-tutkimus on hyytymishäiriöiden seulontatutkimuksena epäspesifi ja epäherkkä.

APTT-tutkimusta voidaan käyttää fraktioimattoman hepariinihoidon seurannassa. Pidentyneen APTT:n syy tulee selvittää. APTT:n pidentyminen voi johtua hepariinihoidosta, lupusantikoagulantin (LED) ja fibriinin/fibrinogeenin hajoamistuotteiden vaikutuksesta ja yksittäisen hyytymistekijän puutteesta tai vaikeasta vajauksesta (hemofilia tai von Willebrandin tauti). APTT ei ole välttämättä pidentynyt lievässä hemofiliassa.

Päivitetty 11.10.2023 / MR

Sivun alkuun