Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen, plasmasta

2783 P -APTT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Hannele Ylipahkala: hannele.ylipahkalaatnordlab.fi / 040 6356303 ja osastonylilääkäri Eeva-Riitta Savolainen: eeva-riitta.savolainenatnordlab.fi / 040 6356297

Indikaatiot

Hepariinihoidon seuranta (tavallinen hepariini). Synnynnäisten ja hankittujen hyytymistekijäpuutosten selvittely.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki

Näyte

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 0.9 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.1 ml 3.2% Na-sitraattia. Näytteenottoaika merkitään putkeen. Plasma erotellaan sentrifugoimalla tunnin sisällä näytteenotosta 2500 x g 10 min. Plasma säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä tai 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Hepariinia saavan potilaan plasma säilyy 1 tuntia huoneenlämmössä. Tavallista hepariinia saavan potilaan hoito merkittävä putkeen. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%.

LÄHETYS: Eroteltu plasmanäyte huoneenlämmössä mikäli perillä 3 tunnin sisällä näytteenotosta, muutoin pakastettuna, hepariinia saavan potilaan näytettä ei lähetetä OYS:iin. Hepariinihoidossa olevan potilaan näyte oltava laboratoriossa 45 min sisällä näytteenotosta.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaikatesti on veren sisäisen hyytymisjärjestelmän seulontatutkimus.

Viitearvot

kaikki 25 - 31 s

Tulkinta

APTT-tutkimus on hyytymishäiriöiden seulontatutkimuksena epäspesifi ja epäherkkä.

APTT-tutkimusta voidaan käyttää fraktioimattoman hepariinihoidon seurannassa. Pidentyneen APTT:n syy tulee selvittää. APTT:n pidentyminen voi johtua hepariinihoidosta, lupusantikoagulantin (LED) ja fibriinin/fibrinogeenin hajoamistuotteiden vaikutuksesta ja yksittäisen hyytymistekijän puutteesta tai vaikeasta vajauksesta (hemofilia tai von Willebrandin tauti). APTT ei ole välttämättä pidentynyt lievässä hemofiliassa.

Päivitetty 17.02.2017 / HY

Sivun alkuun