Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Suhteellinen tiheys, virtsasta

2715 U -Suhti

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293

Indikaatiot

Refraktometrinen erikoistutkimus pyydetään, mikäli virtsan moniliuskalla tehtävän osoituskokeen (U-Suhti-O) tulos halutaan tarkistaa.

Esivalmistelu

Tarvittaessa paasto yön yli, vettäkään ei saa nauttia, mikäli tutkitaan aamuvirtsan väkevöitymiskykyä

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml virtsaa. Näyte säilyy jääkaapissa 4 tuntia.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään 4 tunnin kuluessa kylmänä.

Menetelmä

Refraktometrinen

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Virtsan suhteellinen tiheys (ominaispaino) riippuu virtsaan liuenneiden aineiden pitoisuudesta. Tähän vaikuttavat mm. elektrolyytit, proteiinit ja glukoosi. Refraktometrinen suhteellisen tiheyden mittaus on vertailumenetelmä, mikäli moniliuskan osoituskokeen (U-Suhti-O) tulos halutaan tarkistaa. Vertailuun voidaan käyttää myös virtsan osmolaliteetin (U-Osmol) määritystä.

Viitearvot

kaikki 1.002 - 1.03

Tulkinta

Virtsan suhteellinen tiheys vaihtelee välillä 1.005 - 1.030 vesitasapainosta riippuen. Isotonisen virtsan suhteellinen tiheys on noin 1.010. Aamuvirtsan suhteellinen tiheys aikuisella terveellä henkilöllä on vesipaaston jälkeen yli 1.020.

Refraktometrinen mittaus on altis muillekin valoa taittaville aineille kuin elektrolyyteille, esim. proteiinit, glukoosi tai röntgenvarjoaineet häiritsevät antaen vääriä suuria tiheystuloksia. Tällöin selvästi parempi tutkimus on virtsan osmolaliteetin tutkiminen.

Ks. myös Osmolaliteetti, virtsasta (U-Osmol).

Päivitetty 06.06.2018 / TP

Sivun alkuun