Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Streptococcus, viljely , nielueritteestä

2703 Ps-StrVi

Tiedustelut

Mikrobiologia/ Bakt.lab. 1, p.040 6356305.

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin ja nielun patogeenisten C-ja G-ryhmän beta-hemolyyttisten streptokokkien osoittaminen streptokokkitonsilliittia, faryngiittia tai tulirokkoa epäiltäessä. Epidemiaselvittelyissä käytetään myös oireettomien kantajien löytämiseksi.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näyte

Näyte otetaan potilaan tonsillojen pinnalta vanu tai rayon tikulla, joka lähetetään bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa mikrobiologiseen laboratorioon mahdollisimmam pian. Näyte säilyy huoneenlämmössä (max noin 1 vrk) tai jääkaapissa (max noin 3 vrk).

Nielunäytteenotto-ohje: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/nielunaytteenotto_0.pdf

Menetelmä

Viljely selektiiviselle streptokokkiverimaljalle. Herkkyysmääritys tehdään vain erikseen pyydettäessä. Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Yleistä

Nieluinfektioista on suurin osa virusten aiheuttamia. Tärkein ja yleisin bakteeriperäisen nielutulehduksen aiheuttaja on beta-hemolyyttinen streptokokki ryhmä A eli Streptococcus pyogenes. Myös G- tai C-ryhmän beta-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa nielutulehdusta.

Epäiltäessä beta-hemolyyttisen streptokokin aiheuttamaa nielutulehdusta käytetään ensisijaisesti StrA-pikatestiä (Ps-StrAAg). (StrA-pikatesti ei tunnista G- ja C-ryhmän streptokokkeja.) Jos pikatestiä ei ole käytettävissä käytetään nieluviljelyä (Ps-StrVi). Pikatestissä positiivinen tulos on yleensä riittävän luotettava hoitopäätöksen tuki, mutta negatiiviset tulokset voidaan erityisesti lapsipotilailla kontrolloida viljelyllä. Epidemiatilanteissa tai epidemiaepäilyissä käytetään nieluviljelyä.

Tulkinta

Viljelyllä etsitään erityisesti A-ryhmän beta-hemolyyttistä streptokokkia. Myös muut nielupatogeeniset beta-hemolyyttiset C- ja G-ryhmän streptokokit huomioidaan. Nielupatogeenisten beta-hemolyyttisten streptokokkien kasvu nielunäytteestä nieluoireisella viittaa vahvasti streptokokki-infektioon. Jos näyte on kunnolla otettu, negatiivinen viljelytulos sulkee streptokokkitonsilliitin melko luotettavasti pois.

TULOS VALMIINA 1 - 3 vuorokaudessa

Huomautuksia

Virhelähteet: mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa voi estää nielupatogeenisten beta-hemolyyttisten streptokokkien löytymisen näytteestä.

Ps-StrVi-tutkimus on tarkoitettu beta- hemolyyttisten A-, G- ja C-ryhmän streptokokkien osoittamiseen nielusta. Mikäli halutaan etsittäväksi muita bakteereja (esim. arkanobakteeri, moraxella, hemofilus, meningokokki), tulee pyytää tutkimus Ps-BaktVi (4290). Vakavia infektioita epäiltäessä (esim. Vincentin angiina tai nielupaise) suositellaan imemällä tai ruiskulla otettua näytettä ja Pu-BaktVi1 tutkimuksen käyttöä.

Nielutippuria epäiltäessä on käytettävä tutkimuspyyntöä -GcVi (1506).

Kurkkumätää epäiltäessä on käytettävä tutkimuspyyntöä -CoDiVi (1254).

Päivitetty 02.07.2020 / MAM

Sivun alkuun