Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Spektri, aivo-selkäydinnesteestä

2664 Li-Spektri

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, eritepiste, puh. 040 6356252

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Eevastiina Marjoniemi: eevastiina.marjoniemiatnordlab.fi / 044 4394810

Indikaatiot

Likvortilaan tapahtuvan verenvuodon osoittaminen.

Näyteastia

Steriili ruskea putki

Näyte

NÄYTE: 1 ml (min 0,8 ml) selkäydinnestettä valolta suojattuun putkeen. Näyte toimitetaan välittömästi laboratorioon, jossa se sentrifugoidaan 1900-2000 x g 10 min mahdollisten solujen poistamiseksi. Näyte tulee suojata valolta. Sentrifugoitu näyte säilyy valolta suojattuna jääkaapissa 1 viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 asteessa).

LÄHETYS: Sentrifugoitu selkäydinnestenäyte lähetetään valolta suojattuna huoneenlämmössä.

Menetelmä

Spektrin pinta-alan analyysi. Todetaan selkäydinnesteestä mahdolliset hemoglobiinin (410 nm) ja bilirubiinin (450 nm) absorptiomaksimit.

Tekotiheys

Joka päivä, myös päivystyksenä

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Selkäydinneste on normaalitilassa kirkasta. Aivoverenvuodon jälkeiset hemoglobiinipitoisuuden ja bilirubiinipitoisuuden lisääntymiset voidaan todeta spektrofotometrisesti. Normaalisti tulos on negatiivinen.

Tulkinta

Selkäydinneste on normaalisti kirkasta. Tulosta arvioitaessa on tärkeää tietää, kuinka pitkä aika on kulunut potilaan oireiden alkamisesta (esimerkiksi äkillinen voimakas päänsärky) selkäydinneste-näytteen ottamiseen.

Subaraknoidaalivuotoon viittaa selvimmin likvorin bilirubiinipitoisuuden lisääntyminen. Lisääntynyt bilirubiini on kuitenkin todettavissa vasta, kun oireiden alusta ainakin 12 tuntia. Hemoglobiinia voi olla todettavissa jo kahden tunnin kuluessa vuodosta, mutta pelkkä hemoglobiinin lisääntyminen liittyy yleensä punktioartefaktiin.

Selvässä subaraknoidaalivuodossa bilirubiinia tavataan kaikilla potilailla aikavälillä 12 tuntia - 2 viikkoa. Osalla bilirubiini on havaittavissa 4 viikkoon asti. Bilirubiinipitoisuus on korkeimmillaan 2 - 3 vrk vuodosta. Pienissä ns. varoitusvuodoissa (, jotka usein edeltävät varsinaista subaraknoidaalivuotoa) bilirubiini on havaittavissa varmimmin aikavälillä 12 tuntia - 3 vrk.

Huomautuksia

Hemoglobiinikonsentraatio >20 mg/l ja bilirubiinikonsentraatio >0.4 µmol/l aiheuttavat spektrissä selvästi havaittavat absorptiomaksimit.

Bilirubiinia voi olla selkäydinnesteessä myös silloin, kun S -Bil tai S -Bil-Kj -pitoisuudet ovat korkeat. Tällöin aikuisilla diffuntoituu konjugoitunut bilirubiini veriaivoesteen läpi. Vastasyntyneillä myös vapaa bilirubiini diffuntoituu veriaivoesteen läpi. Korkea likvorin proteiinipitoisuus (yli 1500 mg/l) saattaa aiheuttaa vääriä korkeita bilirubiinituloksia.

Päivitetty 10.03.2021 / TP

Sivun alkuun