Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Salmonella, viljely, ulosteesta

2608 F -SalmVi

Tiedustelut

Tutkimusta tehdään seuraavissa Nordlabin aluelaboratorioissa:

Oulu: 0406356305

Rovaniemi: 0406356205

Indikaatiot

Salmonella-positiivisuuden seuranta. Elintarviketyöntekijän ja hoitoammatissa olevan henkilön seulonta salmonellan osalta.

HUOM. Akuutin gastroenteriitin salmonellaepäilyn selvittelyyn suositellaan F-BaktNhO-tutkimusta.

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Epidemiaselvitystilanteissa merkitse näyte epidemiatunnuksella.

Näyteastia

FecalSwab -kuljetusputki

Näyte

NÄYTE: Ulostenäyte FecalSwab-kuljetusputkessa (Copan). Lähetä näyte mahdollisimman nopeasti mikrobiologian laboratorioon. Tarvittaessa näytteitä voi säilyttää enintään 24h huoneenlämmössä tai 5 vrk 2-8 asteessa.

KULJETUS: FecalSwab-näytekuljetusputki läpinäkyvään suljettavaan muovipussiin pakattuna (Minigrip tai vastaava)

https://www.nordlab.fi/potilaille/laboratoriossa-asionti/valmistautuminen/ohjeet-kotona-otettaville-naytteille/

Menetelmä

Selektiivinen salmonellan rikastusviljely. Eristetyt kannat serotyypitetään. Herkkyysmääritykset tehdään, mikäli edeltävästä herkkyysmäärityksestä on kulunut yli 3kk.

Suomesta peräisin olevat salmonellakannat lähetetään THL:lle tarkempaan serotyypitykseen.

TULOKSET VALMIINA: Viljelyvastaus 2-3 työpäivän kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Herkkyysmääritykset 1-2 työpäivän kuluttua viljelyvastauksesta. THL:n serotyypitystulosten vastausaika vaihtelee tapauskohtaisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

Salmonella ei kuulu ihmisen suoliston normaalimikrobistoon, joten viljelystä löytyneet salmonella-kannat ovat kliinisesti merkittäviä.

Huomautuksia

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte.

Päivitetty 18.01.2019 / JT

Sivun alkuun