Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Parasetamoli, seerumista

2451 S -Paras

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Myrkytysepäily ja hoidon seuranta

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Hemolyysiä vältettävä. Seerumi säilyy 8 h huoneenlämmössä ja 2 viikkoa jääkaapissa. Pitempiaikainen säilytys pakasteessa. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 8 tunnin kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi-immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Parasetamoli on antipyreettinen analgeetti, jonka yliannostus tai pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa maksavaurion.

Tulkinta

Maksavaurion todennäköisyyttä ja N-asetyylikysteiinihoidon tarvetta voi arvioida seerumin parasetamolipitoisuuden ja parasetamoliannoksesta kuluneen ajan perusteella oheisen nomogrammin avulla: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/nomo.pdf Tarkempia tietoja saa HUS:n Myrkytystietokeskuksesta.

Asetyylikysteiinihoito tulee parasetamolimyrkytyksessä aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos potilas on varmasti tai epäillysti nauttinut yliannoksen parasetamolia, niin Akuuttihoito-oppaan (Kustannus Oy Duodecim 2015) mukaan asetyylikysteiinihoito aloitetaan ennen pitoisuusmääritysten valmistumista riippumatta siitä, kuinka kauan parasetamolin nauttimisesta on kulunut.

Asetyylikysteiini (N-asetyylikysteiini) voi häiritä parasetamolipitoisuuden mittausta ja korkeammilla hoitopitoisuuksilla aiheuttaa todellista merkittävästi matalamman mittaustuloksen. Näytteenoton ajoituksella voidaan kuitenkin vähentää asetyylikysteiinihoidon mittausta häiritsevää vaikutusta. Mahdollisuuksien mukaan parasetamolinäyte suositellaan otettavaksi ennen infuusiota tai 2-3 tuntia sen aloittamisen jälkeen. Lääkkeen valmisteyhteenvedon (Acetylcysteine 200mg/ml Injection) mukaan asetyylikysteiinin plasmapitoisuudet vaihtelevat pian infuusion (150 mg/kg/60 min) aloittamisen jälkeen 300 - 900 mg/l. Aloitusannoksen jälkeen asetyylikysteiinin plasmapitoisuus laskee todennäköisesti 2-3 tunnissa n. tasolle 200 mg/l tai sen alle, jolloin se ei enää merkittävästi häiritse mittausta (ks. taulukko alla).

N-asetyylikysteiinipitoisuus (mg/l) ja arvioitu parasetamolitulosta laskeva vaikutus (%):

 200 - 300 mg/l  3% - 6%
 400 mg/l     10%
 600 mg/l     30%
 800 mg/l     40%

Huomautuksia

Asetyylikysteiini voi vaikuttaa tulokseen (ks. Tulkinta).

Päivitetty 13.11.2017 / SL

Sivun alkuun