Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Nocardia, viljely

2403 -NocaVi

Tiedustelut

Mikrobiologia/ Bakt.lab. 1, p.040 6356308.

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

Nokardia -infektionepäily.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, sairastumispäivä, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näyteastia

Steriiliastia tai bakteerinäytteen geelikuljetusputki

Näyte

Keuhkosta otettu näyte: esim. BAL, transtrakeaaliaspiraatio, bronkusnäyte tai yskös, joka on huonompi vaihtoehto kuin edelliset. Muut näytteet kuten Pu-BaktVi1-ohjeessa. Sivelynäytteitä ei suositella.

Näytettä ei saa säilyttää kylmässä.

Menetelmä

Viljely yleis- ja erikoiselatusainemaljoilla.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulkinta

Nokardia-viljelylöydös normaalisti steriilistä kehon osasta on yleensä merkittävä.

TULOS VALMIINA Negatiivinen tulos 3 viikon kuluttua. Alustava positiivinen tulos 1-2 viikossa. Lopullinen positiivinen tulos 2-4 viikossa.

Huomautuksia

Nokardia saattaa joskus löytyä tavallisessakin bakteeriviljelyssä. Se on kuitenkin hidaskasvuinen bakteeri, minkä takia on syytä käyttää erillistä viljelypyyntöä.

Nokardia voi myös löytyä sivulöydöksenä mykobakteeriviljelyissä (kannattaa merkitä epäily Nokardiasta myös Mykobakteerinäyteen lähetteeseen !)

Päivitetty 04.12.2017 / KJ

Sivun alkuun