Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Metotreksaatti, seerumista

2346 S -MTX

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Metotreksaattihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte jäännöspitoisuuden määrittämistä varten otetaan lääkeinfuusiopäivän jälkeisenä aamuna (24 tunnin näyte) ja tarvittaessa sitä seuraavina aamuina (48 h ja 72 h näytteet).

Mikäli halutaan määrityttää välitön i.v. infuusion jälkeinen huippupitoisuus, on lääkeinfuusion loppumisaika ilmoitettava tutkimusta tilattaessa ja näytetarrassa, koska näyte joudutaan tällöin laimentamaan.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia, lapsilta 0.5 ml verta mikroputkeen (ei geeli). Seerumi säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä, 3 vrk jääkaapissa, pakastettuna 1 kk. Näyte on suojattava valolta.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, valolta suojattuna 8 tunnin kuluessa, kylmänä 3 vrk:n kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi -immunomenetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Metotreksaatti (4-amino-10-metyylifoolihappo) on foolihapon antagonisti, jolla on sytostaattinen vaikutus. Metotreksaatti estää foolihapon pelkistymisen tetrahydrofoolihapoksi sitoutumalla foolihappoa suuremmalla affiniteetilla dihydrofolaattireduktaasi-entsyymiin, jolloin DNA-synteesi soluissa estyy. Metotreksaattia käytetään mm. leukemioiden ja istukkasyövän sekä reumaattisten sairauksien hoidossa, suuriannoshoitoa erityisesti syövissä.

Metotreksaatin toksiset vaikutukset voidaan estää mm. kalsiumfolinaatilla (leukovoriinilla). Tätä käytetään hyväksi suuriannoksisessa metotreksaattihoidossa (yli 70 mg/m2 vuorokausiannokset), jossa nopeasti jakaantuvien tuumorisolujen annetaan kuolla ennen normaalisolujen pelastamista.

Metotreksaatin seerumipitoisuuksien määritys on tärkeää erityisesti suuriannoksisessa hoidossa.

Tulkinta

Metotreksaatille ei ole yksiselitteisiä viitearvoja, vaan ne tulee arvioida hoidettavan sairauden ja näytteenottoajankohdan mukaan.

Metotreksaatin huippupitoisuus saavutetaan noin 1 tunnin kuluessa intravenoosin infuusion loppumisesta. Metotreksaattipitoisuuksien tulisi laskea likimain tasolle 10 µmol/l (24 h), 2 µmol/l (48 h) ja alle 0.05 µmol/l (72 h).

Suuriannoksisen metotreksaattihoidon yhteydessä tulee antaa kalsiumfolinaattisuojahoitoa. Kalsiumfolinaatin annon, hydraation ja virtsan alkaloinnin lisäksi seurataan metotreksaatin eliminaatiota. Kalsiumfolinaattihoito lopetaan, kun seerumin metotreksaattipitoisuus on alle 0.05 µmol/l. Jos seerumin kreatiniinipitoisuus suurenee, kalsiumfolinaatin annosta on nostettava.

Metotreksaatin eliminaation puoliaika on aluksi noin 3 tuntia, loppuvaiheessa keskimäärin 8-10 tuntia annoksesta riippuen. Munuaisten vajaatoiminta heikentää eliminaatiota, samoin askites- tai pleuranesteeseen siirtyvä lääkeannoksen osa, mikä tulee ottaa huomioon jo annosta määrättäessä.

Huomautuksia

Metotreksaatin interaktiot ja yleinen toksisuus on otettava huomioon annostelussa.

Päivitetty 28.06.2022 / IN

Sivun alkuun