Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Metanefriini ja normetanefriini, vuorokausivirtsasta

2337 dU-MetNor

Osatutkimukset

dU-Metnef ja dU-Normet

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Feokromosytooman, neuroblastooman ja samansukuisten kasvainten diagnostiikka ja hoidon seuranta

Esivalmistelu

Katekoliamiinien esiasteita sisältävien (levodopa) ja katekoliamiinien aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden (mm. MAO-inhibiittorit, efedriini, metyylidopa, labetaloli) käyttöä tulee välttää mahdollisuuksien mukaan 3 vrk ennen näytteenottoa ja virtsanäytteiden keräyksen aikana. Varminta olisi jättää ko. lääkkeet pois 1-2 viikon ajaksi ennen näytteenottoa. Myös katekoliamiinipitoisia tai katekoliamiinien aineenvaihduntaan vaikuttavia ravintoaineita (mm. banaani, tee, kahvi) tulisi välttää ennen näytteenottoa ja virtsanäytteen keräyksen aikana. Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#dU-MetNor

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: Potilas tyhjentää rakkonsa aamulla klo 7. Tämän jälkeen 24 tunnin aikana erittynyt virtsa otetaan talteen. Säilöntäaineeksi keräysastiaan pannaan 10 ml 6 M HCl:a. Lasten vuorokausivirtsaa kerättäessä pannaan keräysastiaan 5 ml 6 M HCl:a ensimmäisen virtsaerän jälkeen ja keräyksen loputtua lisätään säilöntäainetta siten, että 6 M HCl:a on yhteensä 10 ml virtsalitraa kohti. Keräysastia säilytetään jääkaapissa keräyksen ajan. Virtsa sekoitetaan hyvin, sen tilavuus mitataan ja syötetään atk-järjestelmään tai merkitään lähetteeseen. 10 ml:n (min 2 ml) näyte lähetetään tutkittavaksi. Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta, kylmänä mikäli perillä viikon kuluessa, muutoin pakastettuna

Menetelmä

Nestekromatografinen

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Metanefriini muodostuu adrenaliinin ja normetanefriini noradrenaliinin metyloituessa katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT) vaikutuksesta. Metanefriini ja normetanefriini ovat katekoliamiinien tärkeitä metaboliitteja ja erittyvät virtsaan. Feokromosytoomaan, neuroblastoomaan ja muihin embryonaalisesti samansukuisiin kasvaimiin liittyy lähes poikkeuksetta adrenaliinin ja noradrenaliinin sekä niiden metaboliittien tuotantoa, joka kuitenkin voi olla ajoittaista.

Tulkinta

Yli 90 % tämän ryhmän tuumoreista voidaan todeta katekoliamiinien tai niiden metaboliittien lisääntyneen erityksen perusteella. Vaihtelevan erityksen ja stabiliteettiongelmien vuoksi vuorokausivirtsa antaa luotettavamman tuloksen kuin verestä tehtävä mittaus. Tuotannon vaihtelevuuden vuoksi saattaa olla tarpeen tutkia useita vuorokausivirtsanäytteitä. Fyysinen ja psyykkinen stressi (mm. pelko, hypoglykemia, fyysinen trauma) voivat aiheuttaa kohtalaisesti suurentuneita tuloksia. Myös katekoliamiinien esiasteita sisältävät (levodopa) ja katekoliamiinien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet (mm. MAO-inhibiittorit, efedriini, metyylidopa, labetaloli) sekä eräät ravintoaineet (banaani, tee, kahvi) voivat suurentaa tuloksia.

Päivitetty 13.01.2017 / MJ

Sivun alkuun