Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Plasmodium (kval), verestä

2315 B -Plas-O

Osatutkimukset

E -Plas-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Indikaatiot

Malariaepäily

Näyteastia

Objektilasi

Näyte

NÄYTE: Malariaplasmodien määritystä varten tehdään 5 kpl tavallisia veren sivelyvalmisteita ja 3 kpl paksupisaravalmisteita aluslasille. Nämä valmisteet tehdään ei-heparinisoituun lasikapillaariin otetusta ihopistosnäytteestä.

Päivystysaikana otetaan lisäksi seulontatestin tekemistä varten verta joko ihopistosnäytteenä (vähintään 50 µl) tai laskimonäytteenä EDTA-putkeen.

Paksupisaravalmisteisiin otetaan verta 2 - 3 kertaa tavallisen sivelyvalmisteen määrä. Pisara levitetään aluslasille noin 1,5 cm x 1,5 cm kokoiselle alueelle lasisauvalla pyörittäen n. 30 sekunnin ajan. Valmisteen annetaan kuivua. Valmiste ei saa olla liian paksu: sen läpi pitää pystyä lukemaan painettua tekstiä. Paksupisaravalmisteita ei saa kiinnittää.

Tarkemmat paksupisaravalmisteen teko-ohjeet löytyvät kohdasta http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/malariavalmisteen_tekeminen.pdf ja tavallisen sivelyvalmisteen teko-ohjeet kohdasta http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/verensivelyvalmisteen_tekeminen.pdf

Aluslasivalmisteet säilyvät huoneenlämmössä.

LÄHETYS: Aluslasivalmisteet lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Päivystysaikana malariatutkimus aloitetaan päivystyslaboratoriossa tekemällä malarian seulontatesti. Seulontatestissä tunnistetaan immunokromatografisesti Plasmodium-parasiittien laktaattidehydrogenaasientsyymiä.

Kaikista näytteistä tehdään seuraavana arkipäivänä varmistusanalyysi morfologisena tutkimuksena hematologian laboratoriossa.

Morfologisessa tutkimuksessa värjätään 2 kpl tavallisia sivelyvalmisteita 10 % Giemsa-liuoksella ja plasmodien esiintymistä tutkitaan mikroskooppisesti.

Jos morfologisen tutkimuksen tulos on positiivinen, lähetetään HUSLAB:iin 3 tavallista sivelyvalmistetta värjäämättöminä ja 3 paksupisaravalmistetta värjäämättöminä osoitteella HUSLAB, kliininen mikrobiologia, parasitologian yksikkö, näytteiden vastaanotto, Haartmaninkatu 3, 00029 HYKS.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä tai sovittava erikseen.

Yleistä

Malariaplasmodit ovat punasolujen sisällä nähtäviä useimmiten rengasmaisia, sinettisormusta muistuttavia parasiitteja.

Tulkinta

VASTAUS: Päivystysaikana tehtävän malarian seulontatestin tuloksena ilmoitetaan seulpos = seulonta positiivinen tai seulneg = seulonta negatiivinen.

Seuraavana arkipäivänä tehtävän morfologisen tutkimuksen tuloksena ilmoitetaan malariaplasmodeja sisältävien punasolujen %-osuus.

Huomautuksia

Malariaepäilyssä näytteitä pitäisi ottaa 6 - 18 tunnin välein (mieluiten horkan ja/tai kuumepiikin aikana) kolmena peräkkäisenä päivänä. Tavallisesti on tarpeen ainakin 2 näytettä vuorokaudessa kolmen vuorokauden ajan.

Päivitetty 25.09.2018 / AEAL

Sivun alkuun