Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Magnesium, vuorokausivirtsasta

2299 dU-Mg

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Magnesiumtasapainon selvittely, ellei potilaalla ole munuaisten vajaatoimintaa eikä diureettilääkitystä

Esivalmistelu

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: Virtsa. Säilöntäaineeksi keräysastiaan pannaan 10 ml 6 M HCl:a. Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta, jonka tilavuus on mitattu, otetaan 5 ml:n näyte muoviputkeen. Vuorokausivirtsan kokonaistilavuus syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Mikäli määritystä ei suoriteta viimeisenä keräyspäivänä, näytteen pH säädetään 1.0 M HCl:lla arvoksi 2. pH-säädetty virtsanäyte säilyy jääkaapissa viikon, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, ksylidyyli sininen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

ks. P-Mg.

Viitearvot

kaikki 0.6 - 12 mmol

Tulkinta

Vuorokausivirtsan magnesiummääritys on plasmapitoisuuden määritystä parempi tutkimus elimistön magnesiumpuutteen osoittajana potilailla, joilla ei ole kroonista munuaistautia eikä diureettilääkitystä. Hypo- ja hypermagnesemia ks. P-Mg.

Päivitetty 23.11.2021 / SL

Sivun alkuun