Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Laktaatti, verestä

2183 B -Laktaat

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Antti Rivinoja: antti.rivinojaatnordlab.fi / 040-6356398 ja vs. osastonylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Asidoositilan selvittely, laktaattiasidoosiepäily, eräät perinnölliset energia-aineenvaihdunnan häiriöt

Esivalmistelu

Paasto suositeltava

Näyte

NÄYTE: Näyte otetaan ilman staasia lisäaineettomaan seerumiputkeen. Pipetoi 0.5 ml laskimoverta putkeen, joka sisältää 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa. Sekoitetaan hyvin, pidetään jääkaapissa tai jäävesihauteella vähintään 5 min ja toimitetaan jäävesihauteella 1 tunnin kuluessa kylmäsentrifugoitavaksi 2000 x g 10 min. Supernatantti säilyy jääkaapissa 5 vuorokautta, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Saostettu verinäyte toimitetaan jäävesihauteella laboratorioon 1 tunnin kuluessa. Supernatanttinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Laktaatti on anaerobisen glykolyysin lopputuote. Sitä muodostuu pyruvaatista laktaattidehydrogenaasientsyymin katalysoimassa käänteisessä reaktiossa. Aerobisissa oloissa laktaatti metaboloidaan nopeasti pyruvaatiksi. Pyruvaatin ja laktaatin suhde kuvaa elimistön hapetuspelkistystilaa. Veren laktaattipitoisuus on normaalioloissa pieni, mutta se lisääntyy fysiologisesti mm. voimakkaan lihasrasituksen yhteydessä sekä useissa erilaisissa sairauksissa.

Viitearvot

kaikki 0.33 - 1.33 mmol/l

Tulkinta

Viiteväli 0.33-1.33 mmol/l perustuu tavallisen paaston jälkeen otettuihin näytteisiin.

Veren laktaattipitoisuus suurenee voimakkaassa lihasrasituksessa jopa 20-kertaiseksi. Suurentuneita pitoisuuksia todetaan myös verenkiertoelimistö- tai hengitysperäisessä akuutissa hypoksiatilassa. Sen sijaan kroonisessa hapenpuutteessa laktaattipitoisuus ei yleensä suurene. Diabeettisessa ketoasidoosissa laktaattia kertyy ketohappojen lisäksi elimistöön. Lisäksi laktaattitaso voi olla suurentunut useiden malignien sairauksien sekä aineenvaihduntasairauksien yhteydessä. Eräissä myrkytystiloissa (salisylaatit, metanoli) voi veren laktaattipitoisuus suurentua, samoin kuin runsaan alkoholin nauttimisen jälkeen.

Laktaattia määritetään usein yhdessä pyruvaatin kanssa. Laktaattiasidoosin erotusdiagnostiikassa kannattaa arvioida laktaatti-pyruvaatti -suhdetta, joka voidaan laskea kaavasta 1000 x laktaatti/pyruvaatti.

Päivitetty 31.10.2018 / AR

Sivun alkuun