Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Sieni, nukleiinihappo (kval)

21087 -SienNhO

Näyteastia

Steriili putki 10 ml

Näyte

Steriilin alueen näyte (kudospalat, aspiraatit). Säilytys jääkaapissa.

Näyte toimitetaan kuivassa steriilissä putkessa ilman säilytysaineita ja mukana toimitetaan tyhjä näytteenottoastia mahdollisen näytteenottoastian sieni-DNA- kontaminaation poissulkemiseksi. Tyhjän näytteenottoastian tulee olla samanlainen astia kuin missä näyte kuljetetaan. Näyte otetaan mahdollisimman aseptisesti varoen iho- ja ympäristökontaminaatiota, koska ympäristössämme on runsaasti sieni-itiöitä, jotka voivat antaa tutkimuksessa väärän positiivisen tuloksen. Näyteastiaan EI saa lisätä kostutusta eikä mitään muuta kuin itse näytteen. Nukleiinihapon osoitusta PCR-tekniikalla ei voida kontaminaatioriskin vuoksi tehdä, jos laboratorioon saapuneessa näyteastiassa on jotain muuta kuin näytettä.

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirja: http://huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=21087&terms=sien

Päivitetty 27.11.2015 / HL

Sivun alkuun