Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kloridi, vuorokausivirtsasta

2077 dU-Cl

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Kloriditasapainon selvittäminen plasmanäytteen ohella

Esivalmistelu

Virtsankeräyksestä on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta, jonka tilavuus on mitattu, otetaan 5 ml muoviputkeen. Vuorokausivirtsan kokonaistilavuus syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Keräysastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan. Virtsanäyte säilyy viikon jääkaapissa, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Ioniselektiivinen elektrodi (ISE), epäsuora mittaus.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Normaalisti kloridia saadaan ravinnosta noin 100 - 250 mmol päivässä, josta noin 95 % kloridista erittyy virtsaan, loput ulosteen ja hien mukana.

Viitearvot

alle 1 v 2 - 10 mmol
1 v - 5 v 15 - 40 mmol
p 6 v-10 v 35 - 110 mmol
t 6 v-10 v 20 - 75 mmol
p 11 v-14 v 65 - 180 mmol
t 11 v-14 v 35 - 170 mmol
15 v-60 v 110 - 250 mmol
yli 60 v 95 - 195 mmol

Tulkinta

Virtsan kloridieritys vaihtelee ravinnosta saadun kloridin mukaan ja seurailee yleensä natriumin eritystä. Kloridi on myös kompensatorinen anioni bikarbonaatille eli se korvaa bikarbonaattia asidooseissa.

Suurentuneita erityksiä tavataan metabolisessa asidoosissa, tubulusvaurioissa ja diureettien käytön yhteydessä. Pienentyneitä erityksiä tavataan kloridin puutostiloissa ja munuaisten ohi tapahtuneessa lisääntyneessä erittymisessä (esim. kloridiripuli).

Päivitetty 15.12.2017 / TIM

Sivun alkuun