Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kalsium, ionisoitunut, seerumista

2019 S -Ca-Ion

Osatutkimukset

S -Ca-I7.4, S -Ca-IonA ja S -pH

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Epäily hypokalsemiasta tai hyperkalsemiasta, kun potilaalla on hypoalbuminemia tai happo-emästasapainon häiriö.

Jos plasman proteiinipitoisuudet ovat terveiden tasolla, kokonaiskalsiumin määritys soveltuu hyvin mm. lisäkilpirauhassairauksien seulontaan.

Esivalmistelu

Paasto suositeltava

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: Näyte otetaan 3-5 ml:n vakuumigeeliputkeen, sentrifugoidaan mahdollisimman pian tiiviisti suljettuna, viimeistään 1 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näin sentrifugoituna näyte säilyy jääkaapissa 2 vrk. Näyteputken korkkia ei saa avata. Hemolyysi alentaa tuloksia.

LÄHETYS: OYS:n sisällä näyte on toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian huoneenlämmössä.

OYS:n ulkopuolelta näyte voidaan lähettää fuugattuna kylmälähetyksenä, mikäli se on perillä 2 vrk:n kuluessa näytteenotosta. Näyteputken korkkia ei saa avata. Näyte ei saa jäätyä.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi mittaa näytteen todellisen (aktuaalisen) ionisoituneen kalsiumin aktiivisuuden ja näytteen pH:n 37 asteessa. Tuloksessa ilmoitetaan myös pH 7.4:ään korjattu laskennallinen Ca-Ion-pitoisuus, jolle on tehty viitearvot.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren kalsiumista noin 40 % on sitoutunut proteiineihin, suurimmaksi osaksi albumiiniin, 10 % on anionikomplekseina ja noin 50 % on ionisoituneena, joka on biologisesti aktiivinen muoto.

Hypoalbuminemia (krooninen munuaisvaurio, nefroottinen syndrooma, malabsorptio) ja eräät lääkeaineet voivat muuttaa kalsiumin kokonaispitoisuutta, mutta ionisoituneen kalsiumin pitoisuus ei muutu. Erityisesti munuaispotilailla ja keskosilla, mutta myös multippelissa myeloomassa ja happoemästasapainon häiriöissä voi ionisoituneen kalsiumin määritys olla hyödyllinen.

Tulkinta

Ks. P-Kalsium. Ionisoituneen kalsiumin pitoisuus kuvastaa paremmin fysiologista kalsiumtasapainoa, jos potilaalla on hypoalbuminemia tai happo-emästasapainon häiriö.

 Viiteväli S-Ca-Ion (pH 7.4) (4.12.2017 klo 12 alkaen):
 alle 4 vrk     : 1.05 - 1.5 mmol/l
 4 - 30 vrk     : 1.1 - 1.4 mmol/l
 1- 12 kk      : 1.16 - 1.39 mmol/l
 1 - 4 v.      : 1.17 - 1.35 mmol/l
 yli 4v. ja aikuiset : 1.20 - 1.33 mmol/l

Huomautuksia

Teriflunomidi ja sen kanta-aine leflunomidi eivät häiritse 29.6.2016 käyttöön otetulla menetelmällä ionisoituneen kalsiumin mittausta. Aiemmin käytössä olleella menetelmällä ko lääkeaineet aiheuttivat virheellisen matalia Ca-ion -tuloksia.

Päivitetty 27.01.2023 / AH

Sivun alkuun