Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Transferriinireseptori, liukoinen, seerumista

1949 S -TfR

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389 ja osastonylilääkäri Eeva-Riitta Savolainen: eeva-riitta.savolainenatnordlab.fi / 040 6356297

Indikaatiot

Raudanpuutteen osoittaminen

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Alle 2 vuotiailta vähintään 0.4 ml kapillaariverta mikrogeeliputkeen. Näytteen sameus häiritsee määritystä. Seerumi säilyy jääkaapissa 1 viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna (enintään 3 kk).

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Immunonefelometrinen.

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Transferriinireseptorin tehtävänä on kuljettaa transferriiniin sitoutunutta rautaa solun sisään. Transferriinireseptoria esiintyy solujen pinnalla kypsää punasolua lukuunottamatta. Reseptorin solunulkoinen osa voi irrota solun pinnalta ja esiintyä seerumissa liukoisena reseptorina. Solun raudanpuute lisää transferriinireseptorin synteesiä. Samalla myös seerumin liukoisen reseptorin pitoisuus lisääntyy.

Viitearvot

< 6 kk 1.3 - 3.2 mg/l
6 kk - 2 v 1 - 2.9 mg/l
3 - 11 v 0.8 - 2.7 mg/l
12 - 15 v 0.9 - 1.9 mg/l
aikuiset 0.8 - 1.8 mg/l

Tulkinta

Raudanpuute lisää transferriinireseptorin synteesiä, mikä heijastuu seerumin suurentuneena liukoisen reseptorin konsentraationa. Lisääntynyt punasolutuotanto (akuutti vuoto, hemolyysi, polysytemia vera) johtaa lisääntyneeseen liukoisen reseptorin pitoisuuteen. Idiopaattisessa hemokromatoosissa on julkaistu pieniä pitoisuuksia. Liukoinen transferriinireseptori soveltuu, toisin kuin esimerkiksi ferritiini ja rauta, raudanpuutoksen osoittamiseen kroonisten tautien yhteydessä, koska se ei ole akuutin faasin reaktantti. Tästä syystä määritys on erityisen hyödyllinen ns. kroonisen taudin anemian eli sekundaarianemian (krooniset tulehdukselliset sairaudet, munuaisviat, maligniteetit) ja raudanpuutosanemian erotusdiagnostiikassa.

Päivitetty 17.11.2021 / TM

Sivun alkuun