Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kemiallinen seulonta, virtsasta

1881 U -KemSeul

Osatutkimukset

U -Eryt-O, U -Gluk-O, U -Keto-O, U -Leuk-O, U -Nitr-O, U -pH, U -Prot-O ja U -Suhti

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Melkko: tarja.melkkoatnordlab.fi / 040 635 6288 ja kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897

Indikaatiot

Virtsan perusseulonta. Pelkkä kemiallinen seulonta voi olla riittävä mm. päivystyspotilaiden alustavassa diagnostiikassa.

Esivalmistelu

Ks. https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet/

Näytteen antamisesta on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTTEENOTON ONNISTUMISEN ARVIONTI: Ks. Perusvirtsanäytteen otto Ohjekirjan Yleisestä osasta. Potilaille on tarjolla kuvallisia ohjeita esivalmistelun ja näytteen antamisen onnistumiseksi. Laadukas virtsanäyte on yöpaaston jälkeinen väkevä aamunäyte, joka on ollut rakossa vähintään 4 tuntia mahdollisen bakteerikasvun alkamiseksi (oireisella potilaalla kuitenkin ajoittamaton päivystysnäyte). Molemmissa tapauksissa tuloksen luotettava tulkinta edellyttää sitä, että keskisuihkunäyte on saatu onnistuneesti.

NÄYTE: 10 ml virtsaa säilöntäaineettomaan tehdaspuhtaaseen putkeen (Z-putki). Näyte säilyy 8 h +20C:ssa ja 3 vrk +4C:ssa. Tutkimus voidaan tehdä myös C&S-säilöntäaineputkeen laitetusta näytteestä 8 tunnin sisällä (säil +20C). Huoneenlämpötilassa säilytetty näyte on toimitettava laboratorioon 8 tunnin kuluessa näytteenotosta.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämmössä jos perillä 8 tunnin kuluessa, muutoin kylmänä.

Menetelmä

Reflektometrinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Virtsan kemiallista seulontaa käytetään lähinnä virtsatiesairauksien ja diabeteksen alustavaan seulontaan tai poissulkemiseen. Kemiallinen seulonta sisältää seuraavat osatutkimukset:

 U-Eryt-O   Punasolujen osoituskoe
 U-Leuk-O   Leukosyyttien osoituskoe
 U-Nitr-O   Nitriitin osoituskoe
 U-Prot-O   Proteiinin osoituskoe
 U-Gluk-O   Glukoosin osoituskoe
 U-Keto-O   Asetoniaineiden osoituskoe
 U-pH     Virtsan happamuusaste
 U-Suhti   Virtsan suhteellinen tiheys

Tulkinta

Normaalisti kaikki virtsan osoituskokeet ovat negatiiviset.

U-Eryt-O: Punasolujen osoitus perustuu hemin pseudoperoksidaasiaktiivisuuteen, joten hajonneetkin punasolut todetaan. Keskimääräinen herkkyys on noin 10 punasolua x E6/l sentrifugoimatonta virtsaa. Tulos vastaa likimain 1-2 punasolua/400 x näkökenttä mikroskoopissa.

U-Leuk-O: Valkosolujen osoitus perustuu myeloisen sarjan valkosolujen (granulosyytit ja monosyytit/makrofagit) esteraasiaktiivisuuteen. Kentän toteamisherkkyys on noin 20 valkosolua x E6/l sentrifugoimatonta virtsaa. Tulos vastaa likimain 3-4 valkosolua/400 x näkökenttä mikroskoopissa.

U-Nitr-O: Bakteerien osoittaminen perustuu lähinnä koliformien sauvojen nitraattireduktaasiin, joka pelkistää nitraatteja nitriiteiksi (Griessin koe). Kentän herkkyys on noin 0.5 mg/l. Positiivisen koetuloksen edellytykset ovat: (1) potilaan ravinnossa on ollut nitraatteja (mm. kasviksissa, joita potilas ei saa tehohoidossa eikä iv-nestehoidossa), (2) bakteerilla on nitraattireduktaasientsyymi (puuttuu mm. Staphylococcus saprophyticuksesta), ja (3) rakkoaika on riittävä pelkistymiseen (yli 4 tuntia). Nitriittikoe on spesifinen, muttei sensitiivinen virtsatieinfektion osoittaja.

U-Prot-O: Valkuaisaineita osoittava moniliuskan tyyny on herkkä lähinnä albumiinille. Monet globuliinit, mm. monoklonaaliset kevytketjut jäävät toteamatta. Moniliuskan herkkyys on noin 0.2 g/l, joten mikroalbuminuriaa ei todeta.

U-Gluk-O: Glukoosin osoittamismenetelmä on entsymaattinen (glukoosioksidaasi), herkkyys on noin 3 mmol/l. Menetelmä sopii hyvin glukosurian seulontaan.

U-Keto-O: Ketoaineiden osoittaminen perustuu nitroprussidikokeeseen, joka reagoi lähinnä asetoasetaatille. Määrityksen herkkyys on noin 1 mmol/l.

U-pH: Virtsan pH voi fysiologisesti olla välillä 5-9

U-Suhti: Virtsan suhteellinen tiheys fysiologisesti olla välillä 1.005-1.030 diureesista riippuen.

Päivitetty 07.03.2023 / AMM

Sivun alkuun