Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri, erikoisviljely, virtsasta

1787 U -BaktEVi

Tiedustelut

Mikrobiologia/ Bakt. lab. 1, p. 040 6356307.

Indikaatiot

Virtsatieinfektioepäily, kun virtsaviljely ei onnistu tavallisella elatusalustalla ts. aiheuttajabakteerin eristäminen viljelyllä vaatii muita elatusalustoja ja erityisolosuhteita.

Virtsaviljely erityisryhmien potilailla, joiden näytteitä ei haluta seulottavan partikkelilaskijalla. Näitä erityisryhmiä ovat tehopotilaat, kroonista munuaistautia sairastavat, urologiset potilaat sekä syvässä neutropeniassa olevat potilaat.

Rakkopunktionäytteet.

Virtsaviljely tyynyvirtsanäytteistä, koska tyynystä mahdollisesti irtoavat kuidut voivat tukkia U-BaktVi (1155)-tutkimuksen seulonnassa käytettävän partikkelilaskijan.

Esivalmistelu

Ks. Perusvirtsanäytteen otto Laboratorion yleisestä osasta. Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, kysymyksenasettelu, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteen ottoa että sen jälkeen aloitettu).

Näyteastia

Säilöntäaineeton virtsaputki (Z-putki) 4ml tai 10 ml.

Näyte

Puhtaasti laskettu keski- tai katetrivirtsa. Minimimäärä 0,5 ml virtsaa.

Näyte säilyy 24 h jääkaappilämpötilassa. Lyhyt kuljetus (sairaalan sisällä) huoneenlämmössä, muuten kylmäkuljetus. Näyte toimitetaan välittömästi mikrobiologian laboratorioon.

Avohoidossa mikäli näytettä ei voida säilyttää jääkaapissa, näyte otetaan 10 ml säilöntäaineelliseen putkeen (CS-putki). Tällöin säilöntäaineelle herkät bakteerit esim. Pseudomonas aeruginosa voivat jäädä löytymättä.

Menetelmä

Kvantitatiivinen viljely yleis- ja erikoiselatusalustoille. Inkubaatio ad 3 vrk. Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

Päivittäin, vastauksia ma-la.

Tulkinta

Viljelmistä arvioidaan bakteerimäärä ja -laatu. Virtsatiepatogeeneille tehdään mikrobilääkeherkkyysmäärityksiä.

TULOKSET VALMIINA: Alustava tulos 1-2 vrk:ssa. Lopullinen tulos 3-5 vrk:ssa.

Huomautuksia

VIRHELÄHTEET:

Näytteen otossa ja sen ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet vaikuttavat oleellisesti tuloksen luotettavuuteen.

Säilöntäaineelliseen putkeen otettu näyte: säilöntäaine voi estää sille herkkien bakteerien kasvun näytteestä.

Antibioottihoito voi estää bakteerien kasvun näytteestä.

Munuaistuberkuloosiepäilyssä virtsanäytteestä pyydetään erikseen mykobakteeritutkimus (2812 -TBVi). Sukupuolitautiepäilyssä pyydetään klamydia- ja gonokokki-tutkimus (1738 -CTGCNHO) ns. alkuvirtsanäytteestä.

Päivitetty 14.10.2019 / SL

Sivun alkuun