Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Immunoglobuliini G, seerumista

1676 S -IgG

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Paraproteinemioiden tyypitys ja seuranta, synnynnäiset ja hankitut immuunipuutokset

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Alle 2-vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Seerumi säilyy jääkaapissa 1 viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Immunoglobuliinit koostuvat toisiinsa kytketyistä kahdesta raskasketjusta ja kahdesta kevytketjusta. Immunoglobuliinit luokitellaan isotyyppeihin raskasketjutyypin mukaisesti (IgA, IgG, IgM, IgD ja IgE). Kaikissa isotyypeissä kevytketjuja on kahta eri tyyppiä, kappa (k) ja lambda (l).

75 % seerumin immunoglobuliineista on IgG tyyppiä, joka on tärkeä elimistön pitkäaikaiselle immunopuolustukselle.

Viitearvot

6-11 kk 2.3 - 8.7 g/l
1 v 2.7 - 10.1 g/l
2 v 3.6 - 11.3 g/l
3 v 4.3 - 12.3 g/l
4 v 4.9 - 13.1 g/l
5 v 5.4 - 13.7 g/l
6 v 5.8 - 14.1 g/l
7 v 6 - 14.4 g/l
8 v 6.2 - 14.5 g/l
9 v 6.3 - 14.6 g/l
10-11 v 6.4 - 14.7 g/l
12 v 6.5 - 14.9 g/l
13-15 v 6.6 - 15.1 g/l
aikuiset 6.77 - 15 g/l

Tulkinta

Suurentunut pitoisuus: Subakuutit ja krooniset infektiot, sidekudossairaudet (SLE, reuma, skleroderma) aiheuttavat IgG:n polyklonaalisen suurenemisen (useita erilaisia vasta-ainemolekyylejä kiertää veressä). IgG-myelooma ja muut monoklonaaliset gammopatiat näkyvät vain yhden vasta-ainemolekyylin tuotannon kasvuna.

Pienentynyt pitoisuus: Muu kuin IgG-myelooma, hankitut immunoglobuliinipuutokset, lisääntynyt proteiinihukka (nefroottinen syndrooma, palovammat, menetys suoleen), immunosupressiivinen hoito, loppuraskaus. Menetelmän herkkyysraja on 0.7 g/l (laajennettu mittausalue).

Huomautuksia

Monoklonaalinen immunoglobuliini voi reagoida immunokemiallisessa kvantitaatiossa poikkeavasti, jolloin sen pitoisuudesta voidaan saada väärä kuva. Paraproteiinien tyypitykseen suositellaan käytettäväksi seerumin immunofiksaatiotutkimusta (S-Immfix) ja kvantitaatioon seerumin proteiinielektroforeesia (S-Prot-Fr).

Päivitetty 23.11.2021 / SL

Sivun alkuun