Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Hemoglobiini, hiilimonoksidi, verestä

1566 B -Hb-CO

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Epäily häkämyrkytyksestä

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näyte

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruiskussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun tai 175 µl kapillaariverta verikaasu/elektrolyyttikapillaariin, joka suljetaan ilmatiiviisti. Näyte säilytetään kylmässä. Määritys tehdään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kylmässä säilytettynä 3 tunnin sisällä näytteenotosta.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään kylmänä (kylmägeeli). Lähetyksen on oltava perillä 2 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Spektrofotometrinen menetelmä, jossa määritetään hiilimonoksidi- eli karboksihemoglobiinin prosenttiosuus kokonaishemoglobiinista.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Hemoglobiinin affiniteetti hiilimonoksidiin (CO eli häkä) on 250-kertainen verrattuna happi-affiniteettiin. Hiilimonoksidin myrkyllisyys perustuu siten hapen syrjäytymiseen hemoglobiinista. Häkää sitonutta hemoglobiinia kutsutaan karboksihemoglobiiniksi (Hb-CO).

Viitearvot

kaikki alle 3 %

Tulkinta

Tulos ilmoitetaan karboksihemoglobiinin prosenttiosuutena kokonaishemoglobiinista.

 TULOSTEN ARVIOINTI          B -HB-CO
 tupakoimattomat           alle 3 %
 tupakoitsijat            alle 9 %
 toksinen (häkämyrkytyksen yhteydessä) yli 20 %
 tappava pitoisuus           yli 50 %

Lievästi kohonneita Hb-CO -prosenttiosuuksia voidaan nähdä tupakoitsijoiden lisäksi vastasyntyneillä ja hemolyyttistä anemiaan sairastavilla henkilöillä.

Päivitetty 29.05.2017 / TIM

Sivun alkuun