Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Happikyllästeisyys (hemoglobiini), valtimoverestä

1533 aB-HbO2Sat

Osatutkimukset

aB-Hb ja aB-O2-Vol%

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412

Indikaatiot

Syanoosin ja erytrosytoosin selvittely, tehohoidon seuranta

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 3 ml

Näyte

Näyte: 1 ml (1 ml:n ruikussa minimi 0.6 ml) tai 3 ml (3 ml:n ruiskussa 1.8 ml, mielellään täyteen tilavuuteen) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti.

Määritys on tehtävä 15 min kuluessa. Muussa tapauksessa näyte on jäähdytettävä heti näyttenoton jälkeen kylmägeelin välissä. Näyte ei saa jäätyä.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä, ellei tehdä välittömästi. Näytettä ei voi lähettää OYS:n ulkopuolelta. OYS:n sisällä näyte on toimitettava kylmänä laboratorioon 45 min sisällä.

Menetelmä

Spektrofotometrinen (verikaasuanalysaattori)

Hemoglobiinin happikyllästeisyys -analyysi käsittää hemoglobiinin happikyllästeisyys(aB-HbO2Sat)-tutkimuksen ja hapen tilavuusosuus (aB-O2-Vol%)-tutkimuksen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren hemoglobiinin happikyllästeisyys ilmoittaa, kuinka suuri osuus hapen sitomiskyvystä on käytössä. Suuretta voidaan käyttää kudoshapetuksen arvioinnissa.

Viitearvot

kaikki 91.9 - 98.5 %

Tulkinta

Valtimoveren pieni happikyllästeisyys voi johtua vähentyneestä veren hapetuksesta mm. sisäänhengitysilman matalan happiosapaineen, ventilaation heikkouden tai keuhkojen sairauden takia tai laskimoveren sekoittumisesta valtimovereen esim. arteriovenoosin shuntin tai muun oikovirtauksen yhteydessä sekä hemoglobiinimolekyylin poikkeavuuksista.

Päivitetty 13.07.2018 / JM

Sivun alkuun