Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt

1483 Pt-Gluk-R1

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

OYS:n näytteenottopisteet ja tk-laboratoriot

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Tärkein indikaatio on tilanne, jossa toistetuilla paastoglukoosimittauksilla ei varmuudella voida ratkaista onko kyseessä diabetes vai ei (kuten kohonnut paastoglukoosi IFG, jossa glukoosipitoisuuden paastoarvo fP-Gluk on 6,1 - 6,9 mmol/l). Potilaan paastoglukoosi tulisi olla tiedossa ennen glukoosirasituskokeen tilaamista. Jos paastoglukoosiarvo on toistuvasti > 6,9 mmol/l tai potilas täyttää muuten diabeteksen kriteerit, tutkimusta Pt-Gluk-R1 ei kannata tilata. Raskaudenaikaisen diabeteksen diagnostiikassa käytetään tutkimusta Pt-Gluk-R6.

Esivalmistelu

Tutkimus tehdään aamulla. Potilas paastoaa 10 - 14 tuntia ennen glukoosikoetta. Alle kouluikäisille lapsille ja erityistapauksissa hoitoyksikkö päättää paaston pituuden. Paaston aikana vettä voi juoda tavalliseen tapaan. Edeltävänä kolmena päivänä potilaan tulisi liikkua normaalisti ja noudattaa tavanomaista ruokavaliotaan, joka aikuisella sisältää vähintään 150 g hiilihydraatteja päivässä. Voimakasta rasitusta tulisi välttää edeltävän 10- 14 tunnin paaston aikana. Muilta osin potilas noudattaa yleisiä ohjeita laboratoriotutkimuksiin valmistautumisesta (ks. www.nordlab.fi -> Potilasohjeet -> Potilasohje valmistautumisesta laboratoriotutkimuksiin). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#Pt-Gluk-R1-R6-R9

Suoritus

- ensimmäiseksi otetaan laskimoverinäyte fluoridi-sitraatti-putkeen glukoosimääritystä varten (P-Gluk 0H).

- aikuiselle annetaan juotavaksi 250 ml glukoosiliuosta (vastaa 75 g vedetöntä glukoosia), joka tulisi nauttia 5 minuutin aikana. Lapsille annetaan samaa liuosta siten, että glukoosiannokseksi tulee 1,75 g/kg (kuitenkin enintään 75 g vedetöntä glukoosia).

- uusi laskimoverinäyte glukoosimääritystä varten otetaan tarkalleen kahden tunnin kuluttua siitä kun glukoosiliuosta on alettu juomaan (P-Gluk 2H).

Kokeen aikana ei saa glukoosiliuoksen lisäksi nauttia mitään muuta (pieni määrä vettä voidaan tarvittaessa antaa juotavaksi). Potilaan tulisi tutkimuksen aikana istua paikallaan. Tutkimuksen aikana ei saa tupakoida.

Glukoosiliuoksen juominen saattaa aiheuttaa pahoinvointia. Mikäli potilas oksentaa kokeen aikana, koe keskeytetään. Jos aikuinen potilas on kuitenkin pystynyt oksentamatta juomaan 175 ml liuosta (50 g vedetöntä glukoosia), potilaan kanssa voidaan sopia, että koe tehdään loppuun.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Tulkinta

Glukoosikokeessa pitäisi pyrkiä käyttämään ainoastaan laskimoverinäytteitä. Ihopistonäytteestä tehty mittaus ei ole yhtä luotettava ja vieritutkimuksena tehtävää glukoosikoetta (Pt-Gluk-R9) tulisi käyttää vain kun laskimoverinäytteenottoa on katsottu aiheelliseksi välttää.

Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden luokittelu muulloin kuin raskauden aikana (WHO):

 Normaali tulos:       P-Gluk 0H < 6,1 mmol/l
             ja P-Gluk 2H < 7,8 mmol/l
 Suurentunut paastoglukoosi: P-Gluk 0H 6,1 - 6,9 mmol/l
 Heikentynyt glukoosinsieto: P-Gluk 2H 7,8 - 11,0 mmol/l
 Diabetes:          P-Gluk 0H > 6,9 mmol/l
             tai P-Gluk 2H > 11,0 mmol/l
 Raskausdiabeteksen osalta ks. tutkimus Pt-Gluk-R6

Virheellinen glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön viittaava tulos voidaan saada esim. jos hiilihydraattien saanti on ollut liian vähäistä tai potilaalla on hypokalemia, hypomagnesemia, hormonaalinen tablettiehkäisy, duodenaaliulkus. Myös joidenkin maha-suolikanavan leikkausten, esim. gastrojejunostomian jälkeen voidaan saada virheellisesti glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön viittaava tulos.

Virheellinen normaali tulos voidaan saada sairauksissa, joissa suoliston motiliteetti on lisääntynyt tai ravintoaineiden imeytyminen on muusta syystä huonontunut. Fyysinen rasitus kokeen aikana tai juuri ennen voi aiheuttaa virheellisesti normaalin tuloksen, samoin verensokeria alentavien lääkkeiden käyttö, monoamiinioksidaasin estäjät ja kahvi.

Lähteet

Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 9.2.2017). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

World Health Organisation. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Report of a WHO Consultation. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. World Health Organization 1999. WHO/NCD/NCS/99.2 (viitattu 9.2.2017). Saatavilla Internetissä: http://apps.who.int/iris/handle/10665/66040

Päivitetty 01.10.2019 / OV

Sivun alkuun