Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä

1470 Li-Gluk

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Keskushermoston infektioiden pikadiagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml:n tai 10 ml:n steriiliin muoviputkeen, vähintään 0.5 ml. Li-Glukoosi-määritys on tehtävä välittömästi tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen. Kylmägeelillä jääkaapissa näyte säilyy edustavana enintään 30 min. Li-glukoosi voidaan kuljettaa myös jäävesihauteessa. Li-Glukoosi voidaan ottaa samaan putkeen Li-LaktTeh:n kanssa.

LÄHETYS: Kylmänä (kylmägeeli tai jäävesihaude) 30 min sisällä näytteentotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Menetelmä

Amperometrinen (verikaasuanalysaattorin glukoosi-biosensori) tai entsymaattinen (heksokinaasi)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Likvorin glukoosipitoisuus on tavallisesti noin 60 % plasman glukoosipitoisuudesta. Keskushermostoinfektioissa likvorin glukoosipitoisuus voi laskea, jos tautia aiheuttavat mikro-organismit käyttävät glukoosia ravintonaan. Likvorin glukoosipitoisuutta voidaan käyttää likvorin laktaattimääritysten ja muiden tutkimusten ohella keskushermostoinfektioiden diagnostiikan tukena ennen kuin mikrobiologiset tutkimustulokset ovat valmistuneet. Samanaikaisesti tai hieman ennen likvorin ottoa tulee määrittää plasman glukoosipitoisuus. Glukoosin tasapainottuminen selkäydintilaan vie 2-3 tuntia.

Viitearvot

kaikki 2.2 - 4.2 mmol/l

Tulkinta

Syitä matalaan likvorin glukoosipitoisuuteen: Bakteeriperäisessä meningiitissä likvorin glukoosipitoisuus on yleensä alle 30-40 % plasmapitoisuudesta, purulentissa bakteerimeningiitissä Li-Gluk voi laskea jopa lähelle nollaa. Tuberkuloottisessa ja sienimeningiitissä lasku on lievempää ja virusmeningiitissä Li-Gluk-arvo jää yleensä viitealueelle. Likvorin glukoosipitoisuuden lievää laskua voi esiintyä myös aivokasvaimissa, herpesenkefaliitissa, neurosarkoidoosissa ja subaraknoidaalivuodossa.

Syitä korkeaan likvorin glukoosipitoisuuteen: Kohonnut Li-Gluk-pitoisuus liittyy yleensä samanaikaiseen veren hyperglykemiaan, jonka vuoksi arvoja tulee aina verrata plasman glukoosipitoisuuteen. Li-glukoosipitoisuus voi kohota myös neurosyfiliksen johdosta.

Päivitetty 01.04.2021 / IN

Sivun alkuun