Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosi, plasmasta, paastotilassa

1468 fP-Gluk

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412, kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Diabeteksen diagnostiikka

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa

Näyteastia

Fluoridisitraattiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: Laskimoverta 2 ml fluoridisitraattivakuumi-putkeen (FC-mixture), sekoitetaan kääntämällä putki ylösalaisin 12-15 kertaa. Näyte säilyy 24 t huoneenlämmössä. Erotettu plasma säilyy huoneenlämmössä ja jääkaapissa 2 vrk, pakastettuna kuukausia. Muuhun kuin FC-putkeen otettu näyte on sentrifugoitava tunnin kuluessa näytteenotosta.

LÄHETYS: Kokoverinäyte (FC-putki) 24 t kuluessa tai muutoin erotettu plasma huoneenlämpöisenä mikäli perillä 2 vrk kuluessa.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Glukoosin vierimittareissa ja verikaasuanalysaattoreissa elektrokemiallinen (biosensori).

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Haiman insuliini ja glukagoni sekä useiden muiden umpirauhasten hormonit säätelevät veren glukoosipitoisuutta. Diabeteksessa glukoosin pääsy soluun on hidastunut insuliiniresistenssin tai insuliinin puutteen vuoksi, mikä johtaa veren glukoosipitoisuuden nousuun. Paastonjälkeinen veren glukoosipitoisuus on keskeinen diabeteksen luokittelukriteeri.

Viitearvot

kaikki 4.2 - 6 mmol/l

Tulkinta

Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden luokittelu laskimoverestä otetun paastonäytteen perusteella (Käypä hoito -suositus 2013)

 < 6.1 mmol/l       normaali paastosokeri
 6.1-6.9 mmol/l     kohonnut paastoglukoosi (IFG)
 > 6.9 mmol/l       diabeettinen paastosokeri

Diabeteksen diagnoosiin paastoverensokerin on oltava > 6.9 mmol/l kahtena eri päivänä. Henkilöille, joilla on kohonnut paastoglukoosi (IFG), tulee tapauskohtaisesti harkita sokerirasituskoetta (Pt-Gluk-R1).

Pohjoismaisen 2000-luvun alun väestöotoksen viitevälit olivat seuraavat:

4.2 - 6.3 mmol/l

Näytemuodon vaikutus: Glukoosipikamittareiden tulostaso on vakioitu plasman tasolle ihopistonäytteestä huolimatta, jotta ihopisto- ja laskimonäytteestä määritetyt glukoosipitoisuudet vastaisivat toisiaan. Ei-paastonäytteessä glukoosipitoisuus on ihopistonäytteessä kuitenkin 10-15 % suurempi kuin laskimonäytteessä, koska ihopistonäyte edustaa arterioliverta (glukoosia ei ole vielä otettu soluihin), kun taas laskimonäyte kuvastaa solujen käyttämättä jäänyttä glukoosin osuutta.

Päivitetty 21.02.2022 / IN

Sivun alkuun