Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Gentamysiini (pitoisuusmääritys), seerumista

1450 S -GEN

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897

Indikaatiot

Gentamysiinihoidon seuranta ja oikean annostuksen määrittäminen.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta (0-näyte) varten näyte otetaan ennen annosta ja huippupitoisuus (1-näyte) 30-60 min infuusion jälkeen.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml verta tai lähetettäessä 1,0 ml seerumia. 0-näyte (minimipitoisuusnäyte) otetaan yleensä toisen hoitopäivän aamuna juuri ennen infuusiota. 1-näyte (huippupitoisuusnäyte) otetaan 30-60 minuuttia infuusion jälkeen. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuvat myös näytteeksi. Voimakas hemolyysi ja ikteerisyys häiritsevät määritystä.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Gentamysiini kuuluu aminoglykosidiantibiootteihin, joita käytetään lähinnä gram-negatiivisten bakteeritulehdusten hoitoon. Ne saattavat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia kuten kuulo- ja tasapainoaistin heikkenemistä ja munuaisvaurioita. Sivuvaikutusten esiintyminen riippuu aminoglykosidien seerumipitoisuuksista ja sen vuoksi pitoisuusmääritykset ovat aiheellisia hoidon yhteydessä. Aminoglykosidit annostellaan tavallisesti lihakseen. Aminoglykosidit suodattuvat tehokkaasti munuaisglomeruluksissa: niiden puhdistuma on noin 2/3 kreatiniinin puhdistumasta. Puoliintumisaika plasmassa on 2-3 tuntia, mutta se saattaa pidentyä monikymmenkertaiseksi munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Tulkinta

HOITOALUE:

Minimipitoisuus: Annosteltaessa gentamysiiniä kerran vuorokaudessa minimipitoisuuden tulisi olla alle 1 mg/l. Jos minimipitoisuus on yli tai yhtä suuri kuin 1 mg/l on annosta pienennettävä. Toksisuusriski lisääntyy, jos minimipitoisuus ylittää 2 mg/l.

Huippupitoisuus: Huippupitoisuuden tavoite voi vaihdella riippuen hoidettavasta sairaudesta ja sairauden aiheuttajasta. Huippupitoisuutta seurataan yleensä vain endokardiitin hoidossa. Annosteltaessa lääkeainetta kerran päivässä huippupitoisuus (30-60 min. infuusiosta) on 10-12 mg/l. Kolmesti päivässä annosteltaessa huippupitoisuus on 3-4 mg/l.

VIITE: Hammett-Stabler CA, Johns T: Laboratory guidelines for monitoring of antimicrobial drugs. Clin Chem 1998:44(5):1129-1140

Päivitetty 27.02.2024 / LV

Sivun alkuun