Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Digoksiini, seerumista

1256 S -Digoks

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897

Indikaatiot

Digoksiinihoidon seuranta. Digoksiinimyrkytyksen epäily.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia, lapsilta 0.5 ml verta mikroputkeen. Näyte otettava aamulla ennen lääkitystä. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Digoksiinin terapeuttinen alue on kapea, ja sitä käytettäessä tulee huolehtia hoidon turvallisuudesta seuraamalla seerumin digoksiinipitoisuutta. Digoksiinin on osoitettu estävän vajaatoiminnan pahenemisvaiheita pienempinä seerumipitoisuuksina kuin oli aikaisempi käsitys. Noin 60-80 % suun kautta annetusta digoksiinista imeytyy ruoansulatuskanavasta. Suurin osa digoksiinista erittyy muuttumattomana munuaisten kautta, metabolian osuus on vain n. 10 %. Tämän vuoksi munuaisten toiminnan heikkeneminen voi pidentää puoliintumisajan normaalista 30-40 tunnista jopa 150 tuntiin ja nostaa merkittävästi seerumin digoksiinipitoisuuksia. Myös kinidiini- ja verapamiililääkitys lisäävät seerumipitoisuuksia. Hypokalemia herkistää elimistön digoksiinin toksisille vaikutuksille.

Viitearvot

kaikki 0.64 - 1.15 nmol/l

Tulkinta

Terapeuttinen pitoisuusväli on 0.64-1.15 nmol/l. Elektrolyyttihäiriöt (hypokalemia, hypomagnesemia, hyperkalsemia, hypernatremia), munuaisten vajaatoiminta ja korkea ikä lisäävät alttiutta myrkytysoireille.

Lähteet

Sydämen vajaatoiminta (online). Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 30.5.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Päivitetty 08.07.2022 / AMM

Sivun alkuun