Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Deksametasoni-koe, lyhyt

1225 Pt-DXM-R1

Osatutkimukset

S -Korsol

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897

Indikaatiot

Hyperkortisolismin epäily lapsilla ja aikuisilla.

Esivalmistelu

Deksametasonin metaboliaa lisäävät lääkkeet kuten fenytoiini ja karbamatsepiini saattavat vaatia deksametasoniannoksen kaksinkertaistamisen. Potilaan valmistautumisen tueksi on https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Suoritus

Kokeen suorittaja: osasto. Näytteenottaja: osasto/laboratorio.

Potilaalle annetaan illalla klo 23 deksametasonia 1.5 mg p.o., lapsille 25 µg/kg (ei yli 1 mg) p.o.

Otetaan verinäyte seuraavana aamuna klo 8.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

S-Korsol: 1 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 3 vrk, -20 C kk:sia.

Tekotiheys

S-Korsol arkipäivisin

Tulkinta

Normaali S -Korsol alle 100 nmol/l

Kohonneet S -Korsol arvot vaativat Cushingin oireyhtymän jatkotutkimuksia, koska vääriä positiivisia esiintyy. Normaali tulos on luotettava.

Huomautuksia

Koe soveltuu polikliiniseksi seulontakokeeksi.

Päivitetty 08.07.2022 / AMM

Sivun alkuun