Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Coombs, suora (monospesifinen antiseerumi), punasoluista

1214 E -Coombm

Osatutkimukset

-C3D ja -IgG

Tiedustelut

Verikeskus, puh. 040 6356324

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386

Indikaatiot

Hemolyyttisten anemioiden selvittely (mm. AIHA, vastasyntyneen hemolyyttinen tauti, verensiirtoreaktiot)

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Keskoset ja vastasyntyneet: muutama tippa perifeeristä kapillaariverta 0.9 % NaCl-liuokseen laimennettuna tai napaverta. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Coombsin koe suoritetaan kvalitatiivisesti polyspesifisillä (E-COOMBP, n:o 1213) tai monospesifisillä (E-COOMBM, n:o 1214) reagensseilla. Mikäli punasolujen pintaan on kiinnittynyt vasta-aineita ja/tai komplementtia, punasolut agglutinoituvat.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Suoralla antiglobuliinikokeella eli suoralla Coombsin kokeella tutkitaan, onko punasolujen pinnalle kiinnittynyt vasta-aineita tai komplementin komponentteja. Tutkimuksessa punasolujen annetaan reagoida erikseen kummankin monospesifisen antiglobuliinireagenssin (anti-IgG ja anti-C3d) kanssa.

Punasoluihin voi elimistössä kiinnittyä vasta-aineita erilaisissa tilanteissa, mm. erilaisin mekanismein syntyneissä hemolyyttisissä anemioissa. Autoimmuunihemolyysin yhteydessä vasta-aineita muodostuu elimistön omia punasoluja kohtaan, alloimmuuni-hemolyysissä elimistölle vieraita punasoluja kohtaan (esim. vastasyntyneen hemolyyttisessä taudissa äidissä muodostuneet vasta-aineet kiinnittyvät lapsen punasoluihin tai verensiirto-reaktioiden yhteydessä potilaan seerumissa olevat vasta-aineet kiinnittyvät siirrettyihin punasoluihin) tai lääkeaine voi indusoida vasta-ainemuodostuksen. Vasta-aine voi olla punasolun pinnassa yksinään tai sitoa komplementtia.

Tulkinta

Normaali löydös on negatiivinen. Positiivinen löydös osoittaa vasta-aineen ja/tai komplementin kiinnittymisen punasoluun.

VASTAUS: Vastauksena ilmoitetaan agglutinaation aste tutkittujen komponenttien (IgG ja C3d) suhteen.

 - negatiivinen
 1+, 2+, 3+ tai 4+ positiivinen

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun