Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi), punasoluista

1213 E -Coombp

Tiedustelut

Verikeskus, puh. 040 6356324

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386

Indikaatiot

Hemolyyttisten anemioiden selvittely (mm. AIHA, vastasyntyneen hemolyyttinen tauti, verensiirtoreaktiot)

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Keskoset ja vastasyntyneet: muutama tippa perifeeristä kapillaariverta 0.9 % NaCl-liuokseen laimennettuna tai napaverta. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Coombsin koe suoritetaan kvalitatiivisesti polyspesifisillä (E-COOMBP, n:o 1213) tai monospesifisillä (E-COOMBM, n:o 1214) reagensseilla. Mikäli punasolujen pintaan on kiinnittynyt vasta-aineita ja/tai komplementtia, punasolut agglutinoituvat.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Suoralla antiglobuliinikokeella eli suoralla Coombsin kokeella tutkitaan, onko punasolujen pinnalle kiinnittynyt vasta-aineita tai komplementin komponentteja. Tutkimuksessa punasolujen annetaan reagoida polyspesifisen antiglobuliinireagenssin (Coombsin seerumin) kanssa, joka reagoi punasolujen kanssa, mikäli niiden pinnalla on immunoglobuliinia ja/tai komplementin osia.

Punasoluihin voi elimistössä kiinnittyä vasta-aineita erilaisissa tilanteissa, mm. erilaisin mekanismein syntyneissä hemolyyttisissä anemioissa. Autoimmuunihemolyysin yhteydessä vasta-aineita muodostuu elimistön omia punasoluja kohtaan, alloimmuuni-hemolyysissä elimistölle vieraita punasoluja kohtaan (esim. vastasyntyneen hemolyyttisessä taudissa äidissä muodostuneet vasta-aineet kiinnittyvät lapsen punasoluihin tai verensiirto-reaktioiden yhteydessä potilaan seerumissa olevat vasta-aineet kiinnittyvät siirrettyihin punasoluihin) tai lääkeaine voi indusoida vasta-ainemuodostuksen. Vasta-aine voi olla punasolun pinnassa yksinään tai sitoa komplementtia.

Tulkinta

Normaali löydös on negatiivinen. Positiivinen löydös osoittaa vasta-aineen ja/tai komplementin kiinnittymisen punasoluun.

VASTAUS: Vastauksena ilmoitetaan agglutinaation aste.

 - negatiivinen
 1+, 2+, 3+ tai 4+ positiivinen

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun