Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä

1190 Li-Blastit

Tiedustelut

Hematologian laboratorio, puh. 040 6356326

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386

Lähete

Luuydintutkimus, OYS (Mediform)

Indikaatiot

Malignin taudin levinneisyyden tutkiminen

Esivalmistelu

Luuydintutkimuslähete hyvin esitiedoin täytettynä https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet/ Erityisesti on muistettava mainita intratekaaliset ym. sytostaattihoidot ja niiden ajankohdat sekä sairastetut tai epäillyt meningiitit.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 1 ml likvoria steriiliin putkeen (ei antikoagulanttia). Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 tuntia.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 tunnin kuluessa.

Menetelmä

Aivo-selkäydinnestenäytteestä tehdään aluslasivalmiste sytosentrifuugilla. Valmiste värjätään MGG-värjäyksellä ja tutkitaan mikroskooppisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Malignin taudin, esimerkiksi leukemian, levitessä keskushermostoon saattaa aivo-selkäydinnesteestä löytyä blastisoluja tai muita maligniin tautiin liittyviä soluja.

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Normaalisti likvorissa ei esiinny blastisoluja. Blastisolujen esiintyminen merkitsee taudin levinneisyyttä keskushermoston alueelle.

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun