Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä

1190 Li-Blastit

Tiedustelut

Hematologian laboratorio, puh. 040 6356326

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386

Lähete

Luuydintutkimus, OYS (Mediform)

Indikaatiot

Malignin taudin levinneisyyden tutkiminen

Esivalmistelu

Luuydintutkimuslähete hyvin esitiedoin täytettynä https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet/ Erityisesti on muistettava mainita intratekaaliset ym. sytostaattihoidot ja niiden ajankohdat sekä sairastetut tai epäillyt meningiitit.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 1 ml likvoria steriiliin putkeen (ei antikoagulanttia). Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 tuntia.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 tunnin kuluessa.

Menetelmä

Aivo-selkäydinnestenäytteestä tehdään aluslasivalmiste sytosentrifuugilla. Valmiste värjätään MGG-värjäyksellä ja tutkitaan mikroskooppisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Malignin taudin, esimerkiksi leukemian, levitessä keskushermostoon saattaa aivo-selkäydinnesteestä löytyä blastisoluja tai muita maligniin tautiin liittyviä soluja.

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Normaalisti likvorissa ei esiinny blastisoluja. Blastisolujen esiintyminen merkitsee taudin levinneisyyttä keskushermoston alueelle.

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun