Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

B -Vastasyntyneiden seulonta, TREC-kontrolli

11738 B -VasTREC

Tiedustelut

Eritysanalytiikan laboratorio/aineenvaihduntataudit, puh. 040 6356374

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja erikoistuva lääkäri Sanna Koskela: sanna.koskelaatnordlab.fi / 0406356284

Indikaatiot

Vastasyntyneiden seulontatutkimuksessa (B-VasSeu1) todetun SCID-seulontaan liittyvän matalan TREC-kopioluvun kontrollointi.

Suoritus

Ks. Näytteenotto-ohjeet erillisestä ohjeesta osoitteesta: https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/02/vasseu.pdf

Näyteastia

Näytekortti

Menetelmä

PCR. Alihankintana teetettävä tutkimus:

https://webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=14283

Yleistä

TREC-määritystä käytetään vastasyntyneiden seulonnassa SCID-taudin eli vaikean kombinoidun immuunivajeen seulontaan. SCID-tauti diagnosoidaan Suomessa n. 1-3 potilaalla vuosittain. Varhainen diagnoosi parantaa lapsen ennustetta ja mahdollistaa tehokkaan hoidon.

TREC (T-cell receptor excision circle) on normaalin T-lymfosyyttikehityksen seurauksena syntyvä sivutuote, joka kuvastaa olemassa olevaa T-solutuotantoa. SCID-potilailta normaali T-solutuotanto puuttuu tai se on hyvin vähäistä, ja TREC-kopioluvut ovat näin ollen hyvin matalia. Normaalia matalampia TREC-kopiolukuja voidaan tavata myös mm. keskosuuteen, immunosuppressiivisiin lääkityksiin sekä muihin immuunivajavuustiloihin liittyen.

Tulkinta

Kontrollitutkimuksen tuloksesta annetaan lausunto. Vastaus sisältää näytteestä määritetyn TREC-kopioluvun sekä vastasyntyneiden SCID-seulonnassa käytössä olevan cut-off-arvon. Poikkeavan matala TREC-arvo johtaa aina lapsen immunologisiin selvityksiin.

Päivitetty 07.06.2021 / SK

Sivun alkuun