Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta

1172 U -B2Miglo

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412 ja professori Juha Risteli: juha.risteliatnordlab.fi / 040 6356295

Indikaatiot

Tubulusvaurion diagnostiikka

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 10 ml virtsaa. U-B2MIGLO -määritystä ei pidä tehdä aamuvirtsasta tai muuten kauan rakossa olleesta virtsasta. 2-3 tunnin näyte on suositeltavin. Virtsan pH tarkistetaan ja säädetään tarvittaessa heti arvoon pH 6.0-8.0. Näyte pakastetaan välittömästi. Virtsanäyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometrinen

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Se muodostaa konstantin osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa glomerulussuodoksen mukana nopeudella, joka vastaa kreatiniinin puhdistumaa. Tubuluksissa tapahtuu reabsorptiota, mutta plasmatason kaksinkertaistuminen johtaa havaittavaan virtsaerityksen lisääntymiseen.

Viitearvot

kaikki 0 - 250 µg/l

Tulkinta

Seerumin ja virtsan beeta-2-mikroglobuliinitasot suurentuvat munuaisinsuffisienssin yhteydessä. Jos glomerulusfunktio on normaali tai lähes normaali, viittaavat suurentuneet virtsapitoisuudet proksimaaliseen tubulusvaurioon. Glomerulusfunktion ollessa normaali suurentuneet seerumipitoisuudet korreloivat mm. lymfoproliferatiivisten sairauksien (lymfooma, krooninen lymfaattinen leukemia, myelooma) aktiivisuuteen. Seerumipitoisuudet voivat suurentua myös tuumoreiden, maksasairauksien ja tulehdusten yhteydessä. Seerumipitoisuuksien suurentuessa noin kaksinkertaiseksi munuaisten resorptiokynnys ylittyy ja beeta-2-mikroglobuliinia alkaa ilmaantua enenevässä määrin myös virtsaan.

Päivitetty 09.11.2018 / AH

Sivun alkuun