Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä

1170 Li-B2Miglo

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

erikoislääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Selkäydinneste säilyy 1 verk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli se on perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometrinen

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Se muodostaa konstantin osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa glomerulussuodoksen mukana nopeudella, joka vastaa kreatiniinin puhdistumaa. Tubuluksissa tapahtuu reabsorptiota, mutta plasmatason kaksinkertaistuminen johtaa havaittavaan virtsaerityksen lisääntymiseen.

Viitearvot

alle 1 kk 0 - 3000 µg/l
1-2 kk 0 - 2500 µg/l
3 kk-19 v 0 - 1000 µg/l
20-59 v 0 - 1500 µg/l
yli 60 v 0 - 2000 µg/l

Päivitetty 19.12.2018 / TIM

Sivun alkuun