Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Pt-NAFLD Fibrosis Score

11687 Pt-NFS

Osatutkimukset

B -Trom, P -ALAT, P -Alb ja P -ASAT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Rasvamaksatautiin liittyvän merkittävän fibroosin todennäköisyyden arviointi. Tutkimusta suositellaan käytettäväksi toisen linjan tutkimuksena silloin kun FIB-4 tutkimuksen tulos on ns. harmaalla alueella (kts. tutkimus Pt-FIB-4, nro 11682).

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml ja EDTA-putki 5 ml

Näyte

P -Alb, P -ALAT ja P -ASAT- näyte: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Lieväkin hemolyysi kohottaa virheellisesti ASAT- tuloksia. Plasma säilyy 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lisää Pt-NFS- näytetarra litium-hepariiniputkeen.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

B -Trom- näyte: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. B-Trom säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä tai 36 tuntia jääkaapissa.

LÄHETYS: EDTA-verinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 vrk:n sisällä näytteenotosta, muutoin kylmänä.

Menetelmä

P -ALAT ja P -ASAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. P -Alb: Fotometrinen, bromokresolipurppura. B -Trom: Impedanssimittus.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

NFS on rasvamaksatautiin liittyvän merkittävän fibroosin todennäköisyyden arviointiin käytettävä indeksi.

Laskukaava: NFS = -1.675 + 0.037 x ikä (vuosissa) + 0.094 x BMI (kg/m2) + 1.13 x IFG/diabetes (kyllä = 1, ei = 0) + 0.99 x ASAT/ALAT suhde - 0.013 x B-Trom (E9/l) - 0.066 x albumiini (g/l)

Viitearvot

aikuiset alle 0.676

Tulkinta

Merkittävä maksafibroosi on todennäköinen kun NFS on >0,676.

Maksafibroosi on epätodennäköinen seuraavissa tilanteissa: Potilas on 35-65-vuotias ja NFS <-1,455 Potilas on yli 65-vuotias ja NFS <0,12

NFS tuloksen ollessa harmaalla alueella eli 35-65-vuotiailla -1,455-0,676 ja yli 65-vuotiailla 0,12-0,676, merkittävää maksafibroosia ei voida poissulkea.

Mahdollinen maksafibroosi tulee varmistaa muilla menetelmillä.

Tulkinnassa voi hyödyntää Käypä hoito -suosituksen vuokaaviota: https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50123b.pdf

Raja-arvolla >0,676 edenneen maksafibroosin positiivinen uskottavuusosamäärä on 11,55 ja negatiivinen 0,77. Tällä raja-arvolla testin positiivinen tulos suurentaa merkittävästi taudin todennäköisyyttä. Raja-arvolla <-1,455 edenneen makrafibroosin positiivinen uskottavuusosamäärä on 3,14 ja negatiivinen 0,32. Tällä raja-arvolla testi muuttaa siis vain kohtalaisesti taudin todennäköisyyttä.

Terveysportin diagnostiikkalaskuria voi hyödyntää taudin todennäköisyyden arviointiin testituloksen jälkeen jos taudin ennakkotodennäköisyys on arvioitu.

Viitteet: Sun ym. Comparison of FIB-4 index, NAFLD fibrosis score and BARD score for prediction of advanced fibrosis in adult patients with non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis study. Hepatology Research 2016:46:862-70. Käypä hoito: Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), julkaistu 8.1.2020.

Päivitetty 20.01.2020 / SL

Sivun alkuun