Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Pt-Fibrosis-4 indeksi

11682 Pt-FIB-4

Osatutkimukset

B -Trom, P -ALAT ja P -ASAT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Rasvamaksatautiin liittyvän merkittävän fibroosin todennäköisyyden arviointi esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoilla tai metabolista oireyhtymää sairastavalla. Ensilinjan laboratoriotutkimus rasvamaksatautiin liittyvän fibroosin arvioinnissa.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml ja EDTA-putki 5 ml

Näyte

P -ALAT ja P -ASAT- näyte: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Lieväkin hemolyysi kohottaa virheellisesti ASAT- tuloksia. Plasma säilyy 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lisää Pt-FIB-4- näytetarra litium-hepariiniputkeen.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

B -Trom- näyte: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. B-Trom säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä tai 36 tuntia jääkaapissa.

LÄHETYS: EDTA-verinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 vrk:n sisällä näytteenotosta, muutoin kylmänä.

Menetelmä

P -ALAT ja P -ASAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. B -Trom: Impedanssimittus.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

FIB-4 on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä.

Laskukaava: FIB-4 = (ikä x ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri ALAT)

Viitearvot

aikuiset alle 2.67

Tulkinta

Maksafibroosi on todennäköinen, kun FIB-4 on >=2,67.

Fibroosi on epätodennäköinen kun FIB-4 on <1,3 ja potilas on 35-65 vuotias ja silloin kun FIB-4 <2,0 ja potilas on yli 65-vuotias.

Arvon ollessa harmaalla alueella, laboratorio suosittelee jatkotutkimukseksi tutkimusta Pt-NFS, nro 11682.

Harmaa alue: Potilas on 35-65 vuotias ja FIB-4 on 1,3-2,67 ja potilas on yli 65-vuotias ja FIB-4 on 2,0-2,67

Alle 35-vuotiailla FIB-4 indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen.

Tulkinnassa voi hyödyntää Käypä hoito -suosituksen vuokaaviota: https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50123b.pdf

Mahdollinen maksafibroosi tulee varmistaa muilla menetelmillä.

Raja-arvon >=2,67 positiivinen uskottavuusosamäärä on 16,5 ja negatiivinen 0,68 edenneelle maksafibroosille. Positiivinen testitulos tällä raja-arvolla lisää testinjälkeistä taudin todennäköisyyttä.

Raja-arvon <1,3 positiivinen uskottavuusosamäärä on 2,55 ja negatiivinen 0,37. Tällä raja-arvolla testitulos muuttaa taudin todennäköisyyttä vain kohtalaisesti.

Terveysportin diagnostiikkalaskuria voi hyödyntää taudin todennäköisyyden arviointiin testituloksen jälkeen jos taudin ennakkotodennäköisyys on arvioitu.

Viitteet: Shah ym. Use of the FIB4 index for non-invasive evaluation of fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009:7(10):1104-12. Käypä hoito: Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), julkaistu 8.1.2020.

Päivitetty 20.01.2020 / SL

Sivun alkuun