Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Barbituraatit (kval), virtsasta

1166 U -Barb-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293

Indikaatiot

Epäilty barbituraattien yliannostus

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml virtsaa. Näyte säilyy jääkaapissa 6 vuorokautta, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Immunokemiallinen barbituraatin osoituskoe

Tekotiheys

päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Barbituraatit ovat uni- ja kouristuslääkkeitä, joiden käyttö on nykyisin vähäistä, koska niitä ei enää myydä Suomessa. Niitä esiintyy kuitenkin ajoittain ulkomailta tuotuna katukaupassa, jolloin niitä käytetään huumaamistarkoituksessa.

Barbituraattien määrittäminen tulee kyseeseen myrkytystä epäiltäessä.

Tulkinta

Menetelmän on kynnysarvo negatiivisen ja positiivisen tuloksen välillä on 200 ng/ml (0.2 mg/L).

Tulos on Negatiivinen (-), jos seuraavien yksittäisten barbituraatin pitoisuus ei ylitä mainittuja suuntaa antavia lukuarvoja:

 sekobarbitaali   200 ng/ml
 pentobarbitaali  800 ng/ml
 amobarbitaali   1600 ng/ml
 barbitaali    3500 ng/ml
 butabarbitaali  2000 ng/ml
 fenobarbitaali  3500 ng/ml

Tulos on Positiivinen (+), kun näytteestä saatu tulos ylittää kynnysarvon johtuen joko yhden barbituraatin tai useamman barbituraatin yhteenlasketusta määrästä näytteessä. Positiivisen näytteen tarkka pitoisuus on myrkytystä epäiltäessä syytä määrittää ainekohtaisesti erikseen jatkotutkimuksena.

Huomautuksia

Tutkimus ei sovellu barbituraattihoidon seurantaan eikä em. lääkeaineiden tarkkaan pitoisuusmääritykseen. Mikäli keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen tarkempi selvitys on tarpeen, on pyydettävä virtsan laaja lääkeaine- ja huumeseulontaa U-HuumL-O, n:o 1872.

Päivitetty 20.01.2011 / TP

Sivun alkuun