Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Barbituraatit (kval), virtsasta

1166 U -Barb-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Epäilty barbituraattien yliannostus

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml virtsaa. Näyte säilyy jääkaapissa 6 vuorokautta, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Immunokemiallinen barbituraatin osoituskoe

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Barbituraatit ovat uni- ja kouristuslääkkeitä, joiden lääketieteellinen käyttö on nykyään vähäistä. Niitä esiintyy kuitenkin ajoittain ulkomailta tuotuna katukaupassa, jolloin niitä käytetään huumaamistarkoituksessa.

Barbituraattien määrittäminen tulee kyseeseen myrkytystä epäiltäessä.

Tulkinta

Tulos on Negatiivinen (-), jos seuraavien yksittäisten barbituraatin pitoisuus ei ylitä seuraavia lukuarvoja:

 Allobarbitaali  5000 ng/ml
 Alfenaali     625 ng/ml
 Amobarbitaali   600 ng/ml
 Aprobarbitaali   600 ng/ml
 Butabarbitaali   75 ng/ml
 Butalbitaali   3000 ng/ml
 Fenobarbitaali   300 ng/ml
 Hexobarbitaali >100000 ng/ml
 Sekobarbitaali   300 ng/ml

Tulos on Positiivinen (+) jos yksi tai useampi barbituraatti ylittää kynnysarvon. Positiivisen näytteen tarkka pitoisuus on myrkytystä epäiltäessä syytä määrittää ainekohtaisesti jatkotutkimuksena.

Huomautuksia

Tutkimus ei sovellu barbituraattihoidon seurantaan eikä em. lääkeaineiden tarkkaan pitoisuusmääritykseen. Mikäli keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen tarkempi selvitys on tarpeen, käytä virtsan laajaa lääkeaine- ja huumeseulontaa 1872 U-HuumL-O.

Päivitetty 08.06.2018 / OV

Sivun alkuun