Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri, aerobinen lajimääritys

1149 -BaktLm

Tiedustelut

Mikrobiologia/ Bakt.lab.1, puh. 040-6356306

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

Nordlab Oulun aluelaboratorion ulkopuolisessa laboratoriossa eristetyn aerobibakteerikannan tunnistus ja tarvittaessa herkkyysmääritys.

Esivalmistelu

Kliiniset tiedot sekä jo tiedossa olevat laboratoriotunnistustestien tulokset tulee merkitä lähetteeseen. http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf

Näyte

Eristetty bakteerikanta puhdasviljelmänä maljalla ja/ tai bakteerin kuljetusputkessa. Kuljetus mikrobiologian laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä

Tarvittavat mikrobiologiset tunnistus- ja herkkyysmääritysmenetelmät.

Tekotiheys

arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

Näytteestä vastataan tunnistettu mikrobi ja (tarvittaessa) sen mikrobilääkeherkkyys.

TULOKSET VALMIINA: Tutkimusaika vaihtelee kannasta riippuen. Tulokset ovat yleensä valmiita 2 - 14 vuorokaudessa.

Päivitetty 04.12.2017 / KJ

Sivun alkuun