Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Verikaasuanalyysi, perus, kapillaariverestä

11434 cB-VKPerus

Osatutkimukset

cB-aHCO3, cB-BE, cB-pCO2 ja cB-pH

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Happo-emästasapainon ja kudoshapetushäiriöiden toteaminen ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariinikapillaari

Näyte

NÄYTE: Kapillaariverinäytettä 175 µl verikaasu/elektrolyyttikapillaariin, joka suljetaan ilmatiiviisti.

Määritys on tehtävä välittömästi (15 min kuluessa) tai näyte jäähdytetään välittömästi näytteenoton jälkeen.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä tunnin sisällä näytteenotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Menetelmä

Näytteen pH ja CO2-osapaineet mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. Emäsylimäärä (BE) ja aktuaalibikarbonaatti (aHCO3) saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.

Ihopistonäyte (eli kapillaarinäyte) on lähinnä arterioliverta, jonka edustavuus riippuu potilaan näytteenottokohdan ihoverenkierron edustavuudesta ja näytteenoton onnistumisesta.

 Viitevälit:
 cB -pH   : 7.35 - 7.45
 cB -pCO2 : 4.5 - 6.0 kPa
 cB -BE   : -2.5 - 2.5 mmol/l
 cB -aHCO3: 21 - 28 mmol/l

Päivitetty 21.04.2020 / IN

Sivun alkuun