Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Verikaasuanalyysi, lämpötilakorjattu, valtimoverestä

11431 aB-VKTemp

Osatutkimukset

aB-aHCO3, aB-BE, aB-O2-Vol%, aB-pCO2, aB-pCO2(T), aB-pH, aB-pH(T), aB-pO2, aB-pO2(T), aB-T ja B -LaktTeh

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Jäähdytetyn potilaan verikaasuanalyysi.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näyte

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruikussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti. Ruiskussa tulee olla kirjattuna potilaan lämpötila.

LÄHETYS: Määritys on tehtävä välittömästi (15 minuutin sisällä näytteenotosta) tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen kylmägeelin avulla. Jääkaappilämpötilassa näyte säilyy edustavana enintään 30 min. OYS:n ulkopuolelta näytettä ei voi lähettää.

Menetelmä

Näytteen pH ja CO2-osapaine mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. O2-osapaine ja laktaatti määritetään amperometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3), hapen tilavuusosuus (O2-Vol%) sekä lämpötilakorjatut parametrit saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.

 Viiteväli:
 aB -pH     : 7.35 - 7.45
 aB -pCO2   : 4.5 - 6.0 kPa
 aB -BE     : -2.5 - 2.5 mmol/l
 aB -aHCO3  : 21 - 28 mmol/l
 aB -pO2    : 11.0 - 14.4 kPa
 aB -O2-Vol%: 16 - 23 %
 B -LaktTeh : 0.5 - 1.7 mmol/l

HUOM. Happiosapaineen (pO2) viiteväli on terveiden työikäisten aikuisten viiteväli. Happiosapaine laskee jonkin verran iän myötä myös terveillä henkilöillä.

Huomautuksia

Merkittäviä virhelähteitä määrityksissä ovat: 1) Väärä näytteiden säilytys tai kuljetus. 2) Väärä näytetilavuus/antikoagulanttisuhde. 3) Ilmakuplat näyteruiskussa. Mikäli näyteruiskussa on ilmakuplia, ei näytettä analysoida. 4) Näytteessä olevat hyytymät aiheuttavat vääriä tuloksia tai analysointi epäonnistuu.

Päivitetty 21.04.2020 / IN

Sivun alkuun