Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Verikaasuanalyysi,lapset, valtimoverestä

11430 aB-VKLapsi

Osatutkimukset

aB-aHCO3, aB-BE, aB-Hb, aB-HbO2Sat, aB-O2-Vol%, aB-pCO2, aB-pH, aB-pO2, B -K, B -Na ja P -Gluk

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Happo-emästasapainon ja kudoshapetushäiriöiden toteaminen ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näyte

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruikussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti.

Määritys on tehtävä välittömästi (15 min kuluessa) tai näyte jäähdytetään välittömästi näytteenoton jälkeen.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä tunnin sisällä näytteenotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Menetelmä

Näytteen pH, CO2-osapaine, natrium ja kalium mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. O2-osapaine ja glukoosi määritetään amperometrisesti. Hemoglobiini (Hb) määritetään spektrofotometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3), hapen tilavuusosuus (O2-Vol%) sekä happisaturaatio (Hemoglobiini) (HbO2Sat) saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.

 Viiteväli:
 aB -pH   : 7.35 - 7.45
 aB -pCO2  : 4.5 - 6.0 kPa
 aB -BE   : -2.5 - 2.5 mmol/l
 aB -aHCO3 : 21 - 28 mmol/l
 aB -pO2  : 11.0 - 14.4 kPa
 aB -O2-Vol%: 16 - 23 %
 aB-HbO2Sat : 94 - 98 %
 B -K    : 3.5 - 4.8 mmol/l
 B -Na   : 137 - 144 mmol/l
 P -Gluk  : 4.2 - 6.0 mmol/l (paasto)

HUOM. Happiosapaineen (pO2) viiteväli on terveiden työikäisten aikuisten viiteväli. Happiosapaine laskee jonkin verran iän myötä myös terveillä henkilöillä.

Huomautuksia

Merkittäviä virhelähteitä määrityksissä ovat: 1) Väärä näytteiden säilytys tai kuljetus. 2) Väärä näytetilavuus/antikoagulanttisuhde. 3) Ilmakuplat näyteruiskussa. Mikäli näyteruiskussa on ilmakuplia, ei näytettä analysoida. 4) Näytteessä olevat hyytymät aiheuttavat vääriä tuloksia tai analysointi epäonnistuu.

Päivitetty 21.04.2020 / IN

Sivun alkuun