Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Verikaasuanalyysi, teho, valtimoverestä

11429 aB-VKTeho

Osatutkimukset

aB-aHCO3, aB-BE, aB-Ca-I7.4, aB-Ca-Ion, aB-Hb, aB-HbO2Sat, aB-O2-Vol%, aB-pCO2, aB-pH, aB-pO2, B -AnGap, B -Cl, B -Hb-CO, B -Hb-Met, B -K, B -LaktTeh, B -Na ja P -Gluk

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Happo-emästasapainon ja kudoshapetushäiriöiden toteaminen ja hoidon seuranta. Methemoglobinemian ja häkämyrkytyksen diagnostiikka.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näyte

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruikussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti.

LÄHETYS: Määritys on tehtävä välittömästi (15 minuutin sisällä näytteenotosta) tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen kylmägeelin avulla. Jääkaappilämpötilassa näyte säilyy edustavana enintään 30 min. OYS:n ulkopuolelta näytettä ei voi lähettää.

Menetelmä

Näytteen pH, CO2-osapaine, natrium, kalium, ionisoitu kalsium ja kloridi mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. O2-osapaine, glukoosi ja laktaatti määritetään amperometrisesti. Hemoglobiini (Hb), hiilimonoksidihemoglobiini (Hb-CO) sekä methemoglobiini (Hb-Met) määritetään spektrofotometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3), anionivaje (AnGap), pH korjattu ionisoitu kalsium (Ca-I7.4), hapen tilavuusosuus (O2-Vol%) sekä happisaturaatio (Hemoglobiini) (HbO2Sat) saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.

 Viiteväli:
 aB -pH   : 7.35 - 7.45
 aB -pCO2  : 4.5 - 6.0 kPa
 aB -BE   : -2.5 - 2.5 mmol/l
 aB -aHCO3 : 21 - 28 mmol/l
 aB -pO2  : 11.0 - 14.4 kPa
 B -AnGap  : 8 - 16 mmol/l
 aB -O2-Vol%: 16 - 23 %
 aB-HbO2Sat : 94 - 98 %
 B -Hb-CO  : <3 % (tupakoimattomat)
 B -Hb-Met : <3 %
 B -K    : 3.5 - 4.8 mmol/l
 B -Na   : 137 - 144 mmol/l
 B -Cl   : 99 - 109 mmol/l aikuiset
 aB -Ca-I7.4: 1.15 - 1.27 mmol/l
 B -LaktTeh : 0.5 - 1.7 mmol/l
 P -Gluk  : 4.2 - 6.0 mmol/l (paasto)

B -Hb-CO ja B-Hb-Met tulosten tulkinnan osalta ks ko tutkimusten ohjekirjasivut.

HUOM. Happiosapaineen (pO2) viiteväli on terveiden työikäisten aikuisten viiteväli. Happiosapaine laskee jonkin verran iän myötä myös terveillä henkilöillä.

Huomautuksia

Merkittäviä virhelähteitä määrityksissä ovat: 1) Väärä näytteiden säilytys tai kuljetus. 2) Väärä näytetilavuus/antikoagulanttisuhde. 3) Ilmakuplat näyteruiskussa. Mikäli näyteruiskussa on ilmakuplia, ei näytettä analysoida. 4) Näytteessä olevat hyytymät aiheuttavat vääriä tuloksia tai analysointi epäonnistuu.

Päivitetty 21.04.2020 / IN

Sivun alkuun