Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Neljän mitokondriaalisen valtamutaation tutkimus (m.3243A>G, m.8344A>G, m.8993T>G/C), lihaskudoksesta

11426 Ts-MitoVMD

Tiedustelut

Kliinisen tutkimuksen keskus, Neurologia, p. 050-3502485

Asiantuntijat

geneetikko Laura Kytövuori: laura.kytovuoriatoulu.fi / 0404145083 ja neurologian professori Kari Majamaa: kari.majamaaatoulu.fi / 08 3154519

Indikaatiot

Kliininen epäily mitokondriotaudista

Esivalmistelu

Näytteen mukaan liitetään ensisijaisesti sähköinen lähete. Jos sähköisen lähetteen käyttö ei ole mahdollista, näytteen mukaan voidaan liittää paperinen lähete.

Näyteastia

Kierrekorkillinen putki

Näyte

NÄYTE: Pieni lihasbiopsia otetaan tyhjään putkeen ja jäädytetään mahdollisimman nopeasti.

LÄHETYS: Lihabiopsiaa suunniteltaessa otetaan yhteys geneetikko Laura Kytövuoreen ja sovitaan näyteen lähetyksestä tai hausta. Tuore lihasbiopsia jäädytetään eikä sitä saa sulattaa.

Menetelmä

Mitokondriaalista DNA (mtDNA) monistetaan polymeraasiketjureaktiolla radioaktiivista leimaa käyttäen, minkä jälkeen tuote pilkotaan restriktioentsyymeillä (RFLP).

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

3 kuukauden kuluttua näytteen saapumisesta. Voi tilata erikseen sovittaessa kiireellisenä.

Yleistä

MELAS-syndroomaa aiheuttaa pääasiassa maternaalisesti periytyvän mtDNA:n mutaatio m.3243A>G MT-TL1-geenissä. Mutaation esiintyvyys suomalaisessa väestössä on n. 16/100 000. Mutaatio esiintyy heteroplasmisena eli osassa mtDNA-molekyylejä.

MERRF-syndroomaa aiheuttaa pääasiassa maternaalisesti periytyvä mtDNA:n mutaatio m.8344A>G MT-TK-geenissä. Mutaatio esiintyy heteroplasmisena.

NARP-syndroomaa aiheuttaa pääasiassa 2 maternaalisesti periytyvää mtDNA:n mutaatiota m.8993T>G tai m.8993T>C MT-ATP6-geenissä. Leighin tautia aiheuttavat pääasiassa samat mutaatiot, mutta mutaation heteroplasmia-aste on yleensä korkeampi kuin NARP-syndroomassa. Mutaatiot esiintyvät heteroplasmisina.

Mitokondriaalisille mutaatioille on usein tyypillistä, että heteroplasmia-aste (osuus mtDNA-molekyyleistä) on korkeampi runsaasti energiaa vaativissa kudoksissa. Lisäksi joidenkin patogeenisten mtDNA:n mutaatioiden heteroplasmia-asteen on osoitettu laskevan veressä iän myötä. Näin ollen lihaskudoksesta eristetty DNA on mutaatioiden havaitsemisen kannalta informatiivisin.

Tulkinta

Tunnetun mutaation (m.3243A>G, m.8344A>G, m.8993T>G/C) löytyminen heteroplasmisena (osassa mtDNA-molekyylejä) varmistaa diagnoosin. Mutaation heteroplasmia-aste vaikuttaa potilaan kliinisen ilmiasuun. Valtamutaatiotutkimus ei poissulje muita mahdollisia mitokondriaalisen DNA:n mutaatioita.

Huomautuksia

Geenitutkimuksen toteuttaa Kari Majamaan Neurologian tutkimusryhmä.

Päivitetty 17.06.2016 / TS

Sivun alkuun