Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Neljän mitokondriaalisen valtamutaation tutkimus (m.3243A>G, m.8344A>G, m.8993T>G/C), verestä

11425 B -MitoVMD

Osatutkimukset

-DNAex

Tiedustelut

Kliinisen tutkimuksen keskus, Neurologia, p. 050-3502485

Asiantuntijat

geneetikko Laura Kytövuori: laura.kytovuoriatoulu.fi / 0404145083 ja neurologian professori Kari Majamaa: kari.majamaaatoulu.fi / 08 3154519

Indikaatiot

Kliininen epäily mitokondriotaudista

Esivalmistelu

Näytteen mukaan liitetään ensisijaisesti sähköinen lähete. Jos sähköisen lähetteen käyttö ei ole mahdollista, näytteen mukaan voidaan liittää paperinen lähete.

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

NÄYTE: Näytteeksi otetaan 3-5 ml laskimoverta EDTA-putkeen.

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan Genetiikan laboratorioon (S6E, 1krs). OYS:an ulkopuolella otettu näyte toimitetaan pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, PL500, 90029 OYS. Näytettä ei saa jäädyttää ja se voidaan lähettää huoneenlämpöisenä. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää jääkaapissa 1-2 päivää.

Menetelmä

Mitokondriaalista DNA (mtDNA) monistetaan polymeraasiketjureaktiolla radioaktiivista leimaa käyttäen, minkä jälkeen tuote pilkotaan restriktioentsyymeillä (RFLP).

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

3 kuukauden kuluttua näytteen saapumisesta. Voi tilata erikseen sovittaessa kiireellisenä.

Yleistä

MELAS-syndroomaa aiheuttaa pääasiassa maternaalisesti periytyvän mtDNA:n mutaatio m.3243A>G MT-TL1-geenissä. Mutaation esiintyvyys suomalaisessa väestössä on n. 16/100 000. Mutaatio esiintyy heteroplasmisena eli osassa mtDNA-molekyylejä.

MERRF-syndroomaa aiheuttaa pääasiassa maternaalisesti periytyvä mtDNA:n mutaatio m.8344A>G MT-TK-geenissä. Mutaatio esiintyy heteroplasmisena.

NARP-syndroomaa aiheuttaa pääasiassa 2 maternaalisesti periytyvää mtDNA:n mutaatiota m.8993T>G tai m.8993T>C MT-ATP6-geenissä. Leighin tautia aiheuttavat pääasiassa samat mutaatiot, mutta mutaation heteroplasmia-aste on yleensä korkeampi kuin NARP-syndroomassa. Mutaatiot esiintyvät heteroplasmisina.

Mitokondriaalisille mutaatioille on usein tyypillistä, että heteroplasmia-aste (osuus mtDNA-molekyyleistä) on korkeampi runsaasti energiaa vaativissa kudoksissa. Lisäksi joidenkin patogeenisten mtDNA:n mutaatioiden heteroplasmia-asteen on osoitettu laskevan veressä iän myötä. Näin ollen lihaskudoksesta eristetty DNA on mutaatioiden havaitsemisen kannalta informatiivisin.

Tulkinta

Tunnetun mutaation (m.3243A>G, m.8344A>G, m.8993T>G/C) löytyminen heteroplasmisena (osassa mtDNA-molekyylejä) varmistaa diagnoosin. Mutaation heteroplasmia-aste vaikuttaa potilaan kliinisen ilmiasuun. Valtamutaatiotutkimus ei poissulje muita mahdollisia mitokondriaalisen DNA:n mutaatioita.

Huomautuksia

Geenitutkimuksen toteuttaa Kari Majamaan Neurologian tutkimusryhmä.

Päivitetty 17.06.2016 / TS

Sivun alkuun