Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Lymfosyytit, CD4/CD8-suhde, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä

11400 Bl-LyCD4/8

Tiedustelut

Hematologian laboratorio puh. 040 6356330

Asiantuntijat

osastonylilääkäri Eeva-Riitta Savolainen: eeva-riitta.savolainenatnordlab.fi / 040 6356297

Indikaatiot

Keuhkosarkoidoosin epäily

Esivalmistelu

Näytteestä on ilmoitettava etukäteen Hematologian laboratorioon puh. 040 6356330

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näyte

20-30 ml BAL-nestettä puhtaaseen purkkiin/putkeen.

Näyte säilyy huoneenlämmössä 60 min. Toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä mikäli perillä 30 min kuluessa ja jäähauteella mikäli perillä 30-60 min sisällä.

Oulaskankaan näytteisiin lisätään Oulaskankaan laboratoriossa IMDM-kasvatusliuosta purkki täyteen ja näyte lähetetään jäähauteella analysoitaviksi mahdollisimman pian (ei saa jäätyä), näyte säilyy tällöin 12 tuntia jääkaappilämpötilassa. Mikäli tarvitaan pidempää säilyvyyttä, näyte siirretään mahdollisimman pian 50 ml:n putkeen jossa se sentrifugoidaan 300 x g 10 min. Supernatantti poistetaan varovasti (jätetään pohjalle vähän nestettä) ja sakka suspensoidaan hyvin IMDM-kasvatusliuokseen, jossa näyte säilyy 24 tuntia jääkaappilämpötilassa.

Näytteen tulee olla virtausytometrialaboratoriossa klo 12 mennessä.

Menetelmä

Virtaussytometria fluoresoivia vasta-aineita käyttäen

Tekotiheys

arkipäivisin

Yleistä

BAL-nesteen lymfosytoosi on tavallinen löydös keuhkojen parenkyymisairauksissa. CD4/CD8 -lymfosyyttien suhteen määritystä BAL-nesteestä käytetään apuna lähinnä aktiivin sarkoidoosin diagnostiikassa, jossa suhde on tyypillisesti voimakkaasti kohonnut.

Tulkinta

Kirjallisuuden mukaan BAL-nesteen lymfosyyttien CD4/CD8-suhde on normaalisti 0.9-2.5. Mikäli BAL-nesteessä on selvä lymfosytoosi ja CD4/CD8-suhde on yli 4 , viittaa löydös vahvasti sarkoidoosiin (Meyer et al: An official american thoracic_ Am J respir (2012) 185(9):1004-1014).

Huomautuksia

Näytteestä on ilmoitettava etukäteen Hematologian laboratorioon puh. 040 6356330.

Keuhkotuberkuloosiepäilyissä tutkimusta ei voida tehdä tartuntavaaran vuoksi.

Päivitetty 17.02.2020 / PM

Sivun alkuun