Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

B12-vitamiini, seerumista

1137 S -B12-Vit

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Epäily B12-vitamiinin puutoksesta. Malabsorption selvittely.

Esivalmistelu

Näyte on otettava ennen B-12-vitamiinilääkitystä.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seerumi säilyy 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. EDTA- ja hepariiniplasma soveltuvat myös näytteiksi. Hemolyysi häiritsee määritystä.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli se on perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 3 vrk:n kuluessa muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Kemiluminesenssin mittaamiseen perustuva saturaatioanalyysi. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

B12-vitamiini muodostuu ryhmästä lähisukuisia kobalamiineja, jotka koostuvat porfyriinirenkaasta, nukleotidisivuketjusta ja koboltti-ionista. Tärkeimmät biologisesti aktiiviset muodot ovat adenosyyli- ja metyylikobalamiinit. B12-vitamiinia saadaan vain eläinperäisestä ravinnosta, mm. maksasta ja maitotuotteista. Kobalamiinit osallistuvat nisäkkäillä koentsyymeinä kahteen tapahtumaan: metylmalonaatin konversioon sukkinaatiksi ja metyyliryhmän siirtoon homokysteiiniin metioniinin biosynteesissä. Jälkimmäisen reaktion yhteydessä tapahtuu myös oleellinen reaktio folaattien biosynteesissä, metyylitetrahydrofolaatti muuntuu tetrahydrofolaatiksi. B12-vitamiinin puute on lähes aina seurausta malabsorptiosta ja se johtaa puutteelliseen DNA-synteesiin todennäköisesti juuri folaattien biosynteesin häiriintyessä. Seurauksena on hidastunut solujen jakaantuminen aktiivisesti lisääntyvissä kudoksissa (mm. luuydin) ja solujen koon kasvu. Tyypillisin muutos on morfologialtaan megaloblastisten solujen muodostuminen luuytimessä. B12-vitamiinin imeytyminen vaatii mahalaukun parietaalisolujen tuottaman intrinsic factorin (IF) läsnäoloa. IF on glykoproteiini, jolla on voimakas affiniteetti kobalamiineja kohtaan. B12-vitamiini-IF-kompleksi sitoutuu spesifisiin reseptoreihinsa ileumin loppuosan limakalvolla ja B12 siirtyy limakalvosolujen kautta verenkiertoon. Plasmassa B12-vitamiini kiertää sitoutuneena haptokorriiniin ja transkobalamiiniin. Maksa on tärkein B12-vitamiinin varastopaikoista.

Viitearvot

kaikki 180 - 700 pmol/l

Tulkinta

Viiteväli 180-700 pmol/l (oma tarkistus, n=35)

B12-vitamiinin puutteen selvittelyssä ensisijaisena tutkimuksena suositellaan aktiivisen B12-vitamiinin (S -B12-TC2, 1142) määritystä.

Selvästi pienentyneet pitoisuudet merkitsevät B12-vitamiinin puutosta, jonka syynä voi olla esim. pernisiöösi anemia, atrofinen gastriitti, gastrektomia, malabsorptiotilat, suoliloiset, yksipuolinen ravinto (esim. puhdas kasvisruokavalio), pitkäaikainen runsas alkoholinkäyttö, raskaus (viimeinen kolmannes). Viitealueen alarajoilla olevat pitoisuudet liittyneinä kliinisiin löydöksiin, jotka viittaavat B12-vitamiininpuutokseen, ovat myös merkittäviä ja hoito B12-vitamiinilla on usein indisoitu. Suurentuneita pitoisuuksia voidaan nähdä myeloproliferatiivisissa sairauksissa, maksavaurioissa ja kuukausia B12-vitamiinin parenteraalisen annon jälkeen.

Päivitetty 19.12.2018 / TIM

Sivun alkuun