Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Asetoniaineet(kval), virtsasta

1122 U -Keto-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293

Indikaatiot

Diabeettisen ketoosin ja muihin sairauksiin liittyvien ketoosien seulonta

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 10 ml virtsaa. Virtsanäyte jäähdytetään nopeasti ja toimitetaan välittömästi tutkittavaksi (alle 4 t).

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään kylmänä, oltava perillä 3 t kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Reagenssiliuska (nitroprussidikoe, reflektometrinen mittaus)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ketoaineet on yhteisnimi asetoasetaatille, 3-hydroksibutyraatille ja asetonille. Asetoasetaattia ja 3-hydroksibutyraattia syntyy maksassa poltettaessa rasvahappoja epätäydellisesti. Asetonia syntyy spontaanin dekarboksylaation avulla asetoasetaatista. Virtsan ketoaineiden eritys lisääntyy sekä fysiologisessa että sairauksiin liittyvässä ketoosissa. Liuskakoe ei totea kvantitatiivisesti tärkeintä ketoainetta hydroksibutyraattia, jonka määritystä on suositeltavaa käyttää ketoosien seurannassa.

Ketoaineiden osoituskoe kuuluu osana virtsan kemialliseen seulontaan (U-KemSeul).

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa suurentuneeseen ketoaineiden (asetoasetaatti, asetoni) pitoisuuteen. Diabeettisessä ketoasidoosissa ketoaineiden eritys lisääntyy selvästi, lievemmin kohonneita arvoja voidaan nähdä jo yöpaastossa.

Ketoosin hoidossa on käytettävä kvantitatiivista hydroksibutyraatin määritystä (B-OHButVT).

Huomautuksia

Liuskan nitroprussidimenetelmä reagoi asetoasetaatille ja asetonille. Menetelmän herkkyysraja on asetetikkahapolle 50 mg/l (0.5 mmol/l). Asetonille menetelmä on vähemmän herkkä. Hydroksibutyraattia menetelmä ei totea ollenkaan.

Päivitetty 01.11.2010 / VH

Sivun alkuun