Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Asetoniaineet (kval), seerumista

1121 S -Keto-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Eevastiina Marjoniemi: eevastiina.marjoniemiatnordlab.fi / 044 4394810 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Diabeettisen ketoosin ja muihin sairauksiin liittyvien ketoosien seulonta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 0.5 ml seerumia. Heti näytteenoton jälkeen näyteputki jäähdytetään jäävesiseoksessa ja seerumi erotetaan 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Seeruminäyte jäähdytetään nopeasti ja toimitetaan välittömästi tutkittavaksi (alle 4 tuntia).

LÄHETYS: Verinäyte toimitetaan kylmänä laboratorioon 30 min kuluessa, seeruminäyte lähetetään kylmänä, oltava perillä 3 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Reagenssiliuskalla suoritettava tutkimus (nitroprussidikoe, reflektometrinen mittaus). Jos S-KETO-O on positiivinen, ilmoitetaan myös suurin positiivinen laimennus esim. (+) 1:16.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ketoaineet on yhteisnimi asetoasetaatille, 3-hydroksibutyraatille ja asetonille. Asetoasetaattia ja 3-hydroksibutyraattia syntyy maksassa rasvahappojen metaboloituessa epätäydellisesti. Asetonia syntyy spontaanin dekarboksylaation avulla asetoasetaatista. Liuskakoe ei totea kvantitatiivisesti tärkeintä ketoainetta hydroksibutyraattia. Beta-hydroksibutyraatin pitoisuutta voidaan mitata pikamäärityksellä (B -OHButVT, nro 10165).

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa lisääntyneeseen asetoniaineiden pitoisuuteen (asetoasetaatti, asetoni). Diabeettisessä ketoasidoosissa asetoniaineet ovat nousseet selvästi, lievemmin kohonneita arvoja voidaan nähdä mm. paastossa, anoreksiassa ja oksentelun yhteydessä.

Viite: Laffel L. Ketone Bodies: a Review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev 1999 15:412-26.

Huomautuksia

Liuskamenetelmä reagoi ainoastaaan asetoasetaatille ja asetonille. Menetelmän herkkyysraja asetetikkahapolle on 50 mg/l (0.5 mmol/l). Asetonille menetelmä on vähemmän herkkä. Hydroksibutyraattia se ei totea lainkaan.

Virhelähteet: Kaptopriili, mesna (2-merkaptoetaanisulfonihapon Na-suola) ja muut sulfhydryyliryhmiä sisältävät aineet saattavat aiheuttaa väärän positiivisen reaktion. Fenyyliketonit ja ftaleeni-yhdisteet aiheuttavat koealueeseen punaisen värisävyn. Nämä eroavat kuitenkin selvästi ketoaineiden aiheuttamasta violetista värisävystä.

Päivitetty 10.03.2021 / TP

Sivun alkuun