Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Asetoniaineet (kval), seerumista

1121 S -Keto-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja vs. osastonylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Diabeettisen ketoosin ja muihin sairauksiin liittyvien ketoosien seulonta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 0.5 ml seerumia. Heti näytteenoton jälkeen näyteputki jäähdytetään jäävesiseoksessa ja seerumi erotetaan 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Seeruminäyte jäähdytetään nopeasti ja toimitetaan välittömästi tutkittavaksi (alle 4 tuntia).

LÄHETYS: Verinäyte toimitetaan kylmänä laboratorioon 30 min kuluessa, seeruminäyte lähetetään kylmänä, oltava perillä 3 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Reagenssiliuskalla suoritettava tutkimus (nitroprussidikoe, reflektometrinen mittaus). Jos S-KETO-O on positiivinen, ilmoitetaan myös suurin positiivinen laimennus esim. (+) 1:16.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ketoaineet on yhteisnimi asetoasetaatille, 3-hydroksibutyraatille ja asetonille. Asetoasetaattia ja 3-hydroksibutyraattia syntyy maksassa rasvahappojen metaboloituessa epätäydellisesti. Asetonia syntyy spontaanin dekarboksylaation avulla asetoasetaatista. Liuskakoe ei totea kvantitatiivisesti tärkeintä ketoainetta hydroksibutyraattia.

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa lisääntyneeseen asetoniaineiden pitoisuuteen (asetoasetaatti, asetoni). Diabeettisessä ketoasidoosissa asetoniaineet ovat nousseet selvästi, lievemmin kohonneita arvoja voidaan nähdä mm. paastossa, anoreksiassa ja oksentelun yhteydessä.

Viite: Laffel L. Ketone Bodies: a Review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev 1999 15:412-26.

Huomautuksia

Liuskamenetelmä reagoi ainoastaaan asetoasetaatille ja asetonille. Menetelmän herkkyysraja asetetikkahapolle on 50 mg/l (0.5 mmol/l). Asetonille menetelmä on vähemmän herkkä. Hydroksibutyraattia se ei totea lainkaan.

Virhelähteet: Kaptopriili, mesna (2-merkaptoetaanisulfonihapon Na-suola) ja muut sulfhydryyliryhmiä sisältävät aineet saattavat aiheuttaa väärän positiivisen reaktion. Fenyyliketonit ja ftaleeni-yhdisteet aiheuttavat koealueeseen punaisen värisävyn. Nämä eroavat kuitenkin selvästi ketoaineiden aiheuttamasta violetista värisävystä.

Päivitetty 28.03.2018 / IN

Sivun alkuun