Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Asetoniaineet (kval), seerumista

1121 S -Keto-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293

Indikaatiot

Ketoosin seulonta avohoidossa. Sairaalassa suositellaan ensisijaisesti hydroksibutyraatin (B-OHButVT) päivystysmääritystä.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 0.5 ml seerumia. Heti näytteenoton jälkeen näyteputki jäähdytetään jäävesiseoksessa ja seerumi erotetaan 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Seeruminäyte jäähdytetään nopeasti ja toimitetaan välittömästi tutkittavaksi (alle 4 t).

LÄHETYS Verinäyte toimitetaan kylmänä laboratorioon 30 min kuluessa, seeruminäyte lähetetään kylmänä, oltava perillä 3 t kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Reagenssiliuskalla suoritettava tutkimus. Jos S-KETO-O on positiivinen, ilmoitetaan myös suurin positiivinen laimennus esim. (+) 1:16.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ketoaineet on yhteisnimi asetoasetaatille, 3-hydroksibutyraatille ja asetonille. Asetoasetaattia ja 3-hydroksibutyraattia syntyy maksassa poltettaessa rasvahappoja epätäydellisesti. Asetonia syntyy spontaanin dekarboksylaation avulla asetoasetaatista.

Ketoosin diagnostiikkaan ja seurantaan suositellaan ensisijaisesti hydroksibutyraatin kvantitatiivista pikamääritystä (B-OHButVT) sairaalaoloissa.

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa lisääntyneeseen asetoniaineiden pitoisuuteen (asetoasetaatti, asetoni). Diabeettisessä ketoasidoosissa asetoniaineet ovat nousseet selvästi, lievemmin kohonneita arvoja voidaan nähdä mm paastossa.

Huomautuksia

Liuskamenetelmä reagoi ainoastaaan asetoasetaatille ja asetonille. Menetelmän herkkyysraja on asetetikkahapolle 50 mg/l (0.5 mmol/l). Asetonille menetelmä on vähemmän herkkä.

Päivitetty 05.12.2013 / TP

Sivun alkuun